Rente- og pengemarkedsindekser

Produktet Oslo Børs Specialized Bond and Money Market Indices inneholder indeksvekter og -verdier samt tilleggsinformasjon som effektiv rente, durasjon og konveksitet.

Oslo Børs beregner 20 spesialindekser basert på norske statsobligasjoner, statskasseveksler og pengemarkedsinstrumenter. Indeksene betegnes som følgende:

Norske statsobligasjoner  
 • OB Government Bonds All Index
 • OB Government Bonds < 5 year Index
 • OB Government Bonds > 5 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 1 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 2 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 3 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 4 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 5 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 6 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 7 year Index
Statskasseveksler  
 • OB Treasury Bills All Index
 • OB Treasury Bills < 180 days Index
 • OB Treasury Bills > 180 days Index
Pengemarkedsinstrumenter  
 • OB Money Market 3 month Index
 • OB Money Market 6 month Index
 • OB Money Market 1 year Index
 • OB Money Market 2 year Index
 • OB Money Market 3 year Index
 • OB Money Market 4 year Index
 • OB Money Market 5 year Index

 

Distribusjon og tilgjengelighet

Oslo Børs Specialized Bond and Money Market Indices produktet er filbasert og levert daglig eller månedlig via e-post eller FTP/SFTP (Get). 

Indeksregelverk sendes på forespørsel. 

Kontakt oss

Markedsdata