Registrering av fond

Oslo Børs samler inn og distribuerer, på daglig og månedlig basis, kursinformasjon og beregner historisk avkastning og risikotall for fond registrert hos Oslo Børs. Denne fondsinformasjonen blir distribuert til norsk media, samt nasjonale og internasjonale videredistributører av finansiell informasjon.

Fondsforvaltere rapporterer daglige NAV-kurser, samt dividende via en automatisk epostløsning.

Denne fondsinformasjonen blir distribuert via Oslo Børs Mutual Fund Feed (OMFF) og inneholder blant annet avkastningstall og risikotall. Verdipapirfondenes forening godkjenner metodene for de ulike beregningene.

Slik registrerer du fond på Oslo Børs:

  1. Signer avtale om registrering av fond
  2. Registrer dine fond
  3. Rapporter daglige NAV-kurser

Signering av avtale 

Vilkår for registrering av fond på Oslo Børs finner du i avtalen. Signert kopi av denne sendes til oss.

Registrering av fond

Fyll ut registreringsskjema, et for hvert fond, og returner til oss. Du vil motta en fondsID for hvert fond som du kan bruke til den daglige rapporteringen.

Rapportering av daglige NAV-kurser

De daglige NAV-kursene rapporteres til Oslo Børs gjennom en automatisk e-postløsning. Bruk gjerne vedlagte Template for Fund Information Update for å generere og sende e-mail i henhold til formatkrav. Se Mutual Fund Reporting - User Guide for ytterligere informasjon om daglig rapportering.

 

Kontakt oss

Markedsdata

Mange av nettsidene våre har flyttet til Euronexts nettsteder. Les mer om dette her