Rammeverk Indekser

Referanseverdiforordningen (Benchmark Regulation) har vært gjeldende i EU siden 1. januar 2018. Eksisterende indeksadministratorer ble gitt en toårs overgangsperiode for å tilpasse seg ny regulering på det tidspunktet. Oslo Børs tar sikte på å bli registrert som administrator av referanseverdier i tråd med forordningen innen 1. januar 2020.

På denne siden vil dokumenter gjeldende under forordningen publiseres i forbindelse med at Oslo Børs registreres som administrator. I mellomtiden inneholder siden sentrale dokumenter relatert til dagens indeksproduksjon. Dokumentene beskriver regler for hvordan indekser beregnes, samt hvilke retningslinjer børsen følger som indeksprodusent.

Gjeldende regelverk og styresett finner du her:

Indeksmetodologi

Governance

 

For mer informasjon om indeksproduktene på Oslo Børs, se aksjeindekserVINX – nordiske aksjeindekser, statsobligasjonsindekser og rente- og pengemarkedsindekser. Du finner også mer informasjon om dag-til-dag indeksutvikling under kurser og marked.

Kontakt oss

Markedsdata