Rammeverk Indekser

Referanseverdiforordningen (Benchmark Regulation) har vært gjeldende i EU siden 1. januar 2018. Eksisterende indeksadministratorer ble gitt en toårs overgangsperiode for å tilpasse seg ny regulering på det tidspunktet. Oslo Børs har søkt om å bli registrert som administrator av referanseverdier i tråd med forordningen innen 1. januar 2020. 

På denne siden vil dokumenter gjeldende under forordningen publiseres i forbindelse med at Oslo Børs registreres som administrator. Siden inneholder til enhver tid sentrale dokumenter relatert til dagens indeksproduksjon. Dokumentene beskriver regler for hvordan indekser beregnes, samt hvilke retningslinjer børsen følger som indeksprodusent.

Oversikt over søknader om å bli registrert som administrator under referanseverdiforodringen finnes her.

Gjeldende indeksregelverk og - styresett på Oslo Børs:

Indeksmetodologi

Governance

 

For mer informasjon om indeksproduktene på Oslo Børs, se aksjeindekserVINX – nordiske aksjeindekser, statsobligasjonsindekser og rente- og pengemarkedsindekser. Du finner også mer informasjon om dag-til-dag indeksutvikling under kurser og marked.

Kontakt oss

Markedsdata