Oslo Børs Distribution Network

Selskapene notert på Oslo Børs har selv ansvar for å distribuere all meldepliktig informasjon. Oslo Børs’ distribusjonstjeneste Newspoint dekker alle behov knyttet til rapporteringsregler gjennom effektiv og driftssikker distribusjon av meldepliktig informasjon og kurssensitive nyheter. Tjenesten sikrer global spredning av informasjon i sanntid. 

NewsPoint

Gjennom Oslo Børs kan noterte selskaper distribuere selskapsmeldinger samtidig til markedet, den nasjonale sentrale lagringsmekanismen (OAM) og Nyhetstjenester. NewsPoint publiserer og distribuerer informasjon via et brukervennlig grensesnitt gjennom følgende kanaler:

1) Oslo Børs’ distribusjonsnettverk

Målrettet distribusjon av informasjon til alle som følger det norske markedet gjennom markedsdatas abonnenter. Blant dem, store globale informasjonsleverandører som Thomson Reuters, Bloomberg og SIX

2) Oslo Børs’ handelssystem

Sanntidsdistribusjon via handelssystemet til Oslo Børs sine handelsmedlemmer og deres kunder. Handelsmedlemmene av Oslo Børs består av meglervirksomheter lokalt og internasjonalt. Fullstendig liste over handelsmedlemmer.

Gjennom vår samarbeidspartner Cision tilbyr vi også skreddersydde tjenester i forbindelse med distribusjon.

 

Prisliste

Avtale

Kontakt oss

Markedsdata