Nyhetsfeed

Oslo Børs News Feed distribuerer nyhetsmeldinger fra børsnoterte selskaper notert på Oslo Børs og Euronext Dublin markeder i sanntid, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Oslo Børs News Feed er en nyhetstjeneste som distribuerer meldinger som selskapene selv legger ut gjennom Oslo Børs Publication Service i realtid. Nyheter inkluderer børsmeldinger knyttet til aksjebeholdning, finansiell informasjon, selskapshendelser og mer. Tjenesten leverer også meldinger publisert av Oslo Børs og Euronext Dublin, som noteringer og delistinger, børspauser og suspensjon.

 

Distribusjon og tilgjengelighet

Nyhetsfeeden distribuerer kontinuerlig gjennom døgnet gjennom TCP/IP oppkobling til internett eller andre faste linjer.

Teknisk dokumentasjon
Bestillingsskjema
 Enablement skjema Euronext Dublin

Kontakt oss

Markedsdata