Noteringer og aksjehendelser

Listing and Events Notice gir deg beskjed når et verdipapir blir notert på Oslo Børs, Oslo Axess, Nordic ABM eller Merkur Market, samt når hendelser inntreffer for et allerede notert verdipapir.

Produktet Listing and Events Notice er en e-post tjeneste som oppdaterer abonnenter hver gang en av de følgende hendelsene inntreffer:

 • Notering/Listing
 • Delisting
 • ISIN- /Ticker- /Navneendring
 • Utbytte
 • Aksjesplitt/- spleis
 • Utstedelse av tegningsretter
 • Utstedelse av bonusaksjer
 • Spin-Offs
 • Endringer i Par Value

Meldingene inkluderer nøkkelinformasjon relatert til den enkelte hendelse. Til eksempel vil en utbyttemelding inkludere følgende informasjon: Ticker, ISIN, navn på verdipapiret, ex-dato og størrelse på utbytte. Meldingen publiseres i forkant av effektiv dato. Det vil si ex-dato for utbytter. I noen få tilfeller, vil Oslo Børs motta informasjon fra utsteder etter at hendelsen har intruffet. Da sendes melding så snart Oslo Børs har mottatt denne informasjonen.

Produktet er delt inn i tre kategorier:

 • Aksjer - inkluderer aksjer, egenkapitalbevis, tegningsretter og ETFer som handles på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market
 • Obligasjoner - inkluderer obligasjoner og sertifikater som handles på Oslo Børs og Nordic ABM
 • Warranter - inkluderer warranter og ETNer handlet på Oslo Børs

Abonnenter kan velge en eller flere av disse kategoriene.

Distribusjon og tilgjengelighet

Produktet er filbasert (xls) og leveres via e-post.

Bestillingsskjema

Kontakt oss

Markedsdata