Meglerstatistikk for obligasjonsmeglere

Meglerstatistikk for obligasjonsmeglere gir hver enkelt handelsmedlem detaljer om deres egen handel sammenlignet med øvrige medlemmer i obligasjonsmarkedet.

Rapporten tydeliggjør egne handler. Andre obligasjonsmeglere er anonymisert, da dette ikke er offentlig informasjon. Under følger en oversikt over innholdet i hver enkelt rapport.

  • Pr megler forrige måned: Markedsandeler i forrige måned for kjøp, salg og total omsetning.
  • Pr megler så langt i år: En meglers markedsandel så langt i år for kjøp, salg og total omsetning.
  • Pr instrument - total: Total omsetning per noterte instrument
  • Pr instrument: En meglers egen kjøpsverdi, salgsverdi og totalverdi for hvert enkelt instrument
  • Pr instrument, handelstype: En meglers egen kjøpsverdi, salgsverdi og totalverdi for hvert enkelt instrument og handelstype (trade type)
  • Pr liste: En meglers egen kjøpsverdi, salgsverdi, totalverdi og markedsandel innen en sektor
  • Pr dag: En meglers egen kjøpsverdi, salgsverdi, totalverdi og markedsandel pr handelsdag i forrige måned 
  • Forrige måned statsobligasjoner: Markedsandel forrige måned for kjøp, salg og total omsetning i statsobligasjoner
  • Så langt i år statsobligasjoner: Markedsandel så langt i år for kjøp, salg og total omsetning i statsobligasjoner
Distribusjon og tilgjengelighet

Produktet inneholder to filer; en som inneholder alle handler utført gjennom Oslo Børs sitt handelssystem, samt en som ekskluderer repo. Statistikken er filbasert (xls) og leveres via FTP (get) eller e-post.

Filene distribueres månedlig, innen første handelsdag påfølgende måned.

Bestillingsskjema

Kontakt oss

Markedsdata