Meglerstatistikk for obligasjonsmeglere

Meglerstatistikk for obligasjonsmeglere gir hver enkelt handelsmedlem detaljer om deres egen handel sammenlignet med øvrige medlemmer i obligasjonsmarkedet.

Endringer november 2020

Vi gjør oppmerksom på at det vil komme endringer for produktet Meglerstatistikk for obligasjonsmeglere 30. november 2020 som følge av at Oslo Børs integreres med Euronext. Siste leveranse av den månedlige rapporten blir dermed 1. desember 2020, hvor data siste handelsdag 30. november 2020 vil ikke være inkludert. Fra og med denne datoen vil produktet inngå i Euronext sin Membership Service og bli erstattet med standard statistikkrapporter fra Euronext. Kontakt clientsupport@euronext.com for å få tilgang til disse filene.

Meglerstatistikk for obligasjonsmeglere

Rapporten tydeliggjør egne handler. Andre obligasjonsmeglere er anonymisert, da dette ikke er offentlig informasjon. Under følger en oversikt over innholdet i hver enkelt rapport.

  • Pr megler forrige måned: Markedsandeler i forrige måned for kjøp, salg og total omsetning.
  • Pr megler så langt i år: En meglers markedsandel så langt i år for kjøp, salg og total omsetning.
  • Pr instrument - total: Total omsetning per noterte instrument
  • Pr instrument: En meglers egen kjøpsverdi, salgsverdi og totalverdi for hvert enkelt instrument
  • Pr instrument, handelstype: En meglers egen kjøpsverdi, salgsverdi og totalverdi for hvert enkelt instrument og handelstype (trade type)
  • Pr liste: En meglers egen kjøpsverdi, salgsverdi, totalverdi og markedsandel innen en sektor
  • Pr dag: En meglers egen kjøpsverdi, salgsverdi, totalverdi og markedsandel pr handelsdag i forrige måned 
  • Forrige måned statsobligasjoner: Markedsandel forrige måned for kjøp, salg og total omsetning i statsobligasjoner
  • Så langt i år statsobligasjoner: Markedsandel så langt i år for kjøp, salg og total omsetning i statsobligasjoner
Distribusjon og tilgjengelighet

Produktet inneholder to filer; en som inneholder alle handler utført gjennom Oslo Børs sitt handelssystem, samt en som ekskluderer repo. Statistikken er filbasert (xls) og leveres via FTP (get) eller e-post.

Filene distribueres månedlig, innen første handelsdag påfølgende måned.

Bestillingsskjema

Kontakt oss

Markedsdata