Markedsinformasjon

Oslo Børs leverer markedsdata i sanntid, 15 minutter forsinket samt daglige sluttkurser. Markedsdata til sluttbrukere leveres via våre distributører. All bruk og videredistribusjon av markedsdata, enten mottatt direkte fra Oslo Børs eller via en tredjepart, må godkjennes av Oslo Børs.

Vi gjør oppmerksom på at som en følge av Euronexts oppkjøp av Oslo Børs, migrerte Oslo Børs sanntids- og forsinkede markedsdataprodukter til Euronexts markedsdataavtaler og kommersielle modell fra og med 1. juli 2020. Les mer

Markedsdata i sanntid

Markedsdata i sanntid gir umiddelbare oppdateringer av handler og informasjon i verdipapirer på Oslo Børs og våre markedsplasser. Produktet inneholder følgende informasjon:

  • Referansedata, som ticker, ISIN og andre detaljer om selskapet
  • Ordrer og handler
  • Kalkulerte verdier som høy og lav
  • Nyheter publisert gjennom Oslo Børs Publication Service
  • Norske indekser (nivå og volum)

Distribusjon av sanntidsinformasjon fra Oslo Børs krever en egen sanntidslisens. Lisensen gir rett til å distribuere kursinformasjon med full ordredybde for alle noterte verdipapirer, indekser og nyhetsmeldinger.

 Definisjon av privat og profesjonell bruker

 

Teknisk informasjon

Oslo Børs benytter tre systemer for distribusjon av markedsdata i sanntid. Ett for egenkapital- og renteinstrumenter (Millennium), ett for standardderivater (High Speed Vendor Feed) og ett for TM-derivater (Oslo Børs TM Derivatives Feed - OBTDF). Millennium har to sanntidsfeeder, MITCH og FIX/FAST, som inneholder detaljert informasjon om handel i noterte verdipapirer, i tillegg til norske indekser og Nibor. Millennium er det samme markedsdatasystemet som Londonbørsen benytter seg av. High Speed Vendor Feed (HSVF) er feedsystemet fra handelssystemet SOLA for derivater. SOLA er utviklet av TMX i Toronto.

Nyhetsmeldinger fra børsnoterte selskaper distribueres gjennom Millennium i tillegg til Oslo Børs’ egenutviklede Oslo Børs News Feed.

MITCH og FIX/FAST baserer seg på UDP-teknologi, HSVF og Oslo Børs News Feed på TCP og OBTDF på HTTP/1.1. Referansedata på XML-fil leveres via FTP.

 Teknisk dokumentasjon for Millennium finner du her

 Teknisk dokumentasjon for HSVF og OBTDF finner du her

 

Markedsdata 15 minutter forsinket

Oslo Børs tilbyr markedsdata 15 minutter forsinket via våre informasjonsdistributører.

Automatisert bruk av markedsinformasjon

Automatisert bruk av sanntidsinformasjon er underlagt en separat lisens og krever en direkte avtale med Oslo Børs.

Markedsdata, daglige sluttkurser

Daglige sluttkurser distribueres både direkte fra Oslo Børs og via våre informasjonsdistributører.

Historisk ordrebokinformasjon

Historisk ordebokinformasjon for selskaper notert på Oslo Børs leveres via BMLL Technologies Limited.

MiFID II Reasonable Commercial Basis requirements 

Kontakt oss

Markedsdata