Kalender for Corporate Actions

Corporate Actions kalenderen for aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess holder deg oppdatert om fremtidige utbytter og selskapshendelser. Produktet er tilgjengelig i et web-basert format.

Corporate Actions kalenderen tilbyr detaljer om ex-dato hendelser i et enkelt og brukervennlig format, som lar brukeren:

 • Holde seg oppdatert om selskapshendelser
 • Anta innvirkningen som nøkkelhendelser vil ha for aksjeprising
 • Forberede både front og back office på forestående endringer
 • Bekrefte og oppdatere datakvalitet i egen database

Produktet omfatter informasjon om alle utbytter og selskapshendelser som medfører beregning av en justeringsfaktor. Gjeldende hendelser for selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess er:

 • Utbytte
 • Aksjesplitt
 • Utstedelse av tegningsretter
 • Utstedelse av bonusaksjer
 • Spin-off
 • Utstedelse av konvertible lån
 • Aksjeutbytte

Andre hendelser, som private placements og tilbakekjøp av aksjer, har ingen justeringsfaktor og er ikke inkludert i kalenderen,

Selskapshendelser

Kalenderen inneholder følgende informasjon i forbindelse med en enkelt selskapshendelser: Selskapsnavn og ticker, type hendelse, ex-dato, termer, teningspris og justeringsfaktor.

Utbytte

Kalenderen inneholder følgende informasjon i forbindelse med hvert utbytte: Selskapsnavn og ticker, type utbytte, ex-dato, størrelse på utbytte og utbetalingsdato.

Abonnement

Standard: Inkluderer nåværende og fremtidige hendelser.

Pluss: Inkluderer nåværende, fremtidige og historiske hendelser.

Distribusjon og tilgjengelighet

Hendelsene blir oppdatert daglig på Oslo Børs VPS Arena

For mer informasjon vennligst kontakt: info@oslomarketsolutions.no / tel +47 40 00 23 13.

Kontakt oss

Markedsdata