Handelsdetaljer for meglere

Participant Trading Data rapporten er tilrettelagt for meglere/ handelsmedlemmer på Oslo Børs. Den inneholder detaljert informasjon om handler megler selv har utført på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM.

Rapporten Participant Trading Data (PTD) inneholder alle handler som er utført av en megler (handelsmedlem på Oslo Børs) i Oslo Børs’ handelssystem i løpet av dagen. Produktet er tilgjengelig for meglere i både aksjemarkedet og rentemarkedet.

Mer spesifikt er følgende PTD-rapporter tilgjengelig:

  • Participant Trading Data, Equities: Liste over alle medlemmets egne handler foretatt i aksjemarkedene.
  • Participant Trading Data, Fixed Income: Liste over alle medlemmets egne handler foretatt i obligasjonsmarkedene.
  • Participant Trading Data, All Bonds: Liste over alle handler foretatt i obligasjonsmarkene i Oslo Børs handelssystem for alle medlemmer.
Distribusjon og tilgjengelighet

Participant Trading Data er filbasert (xls eller csv) og leveres via FTP (get) eller e-post.

Filene distribueres før kl. 08:00 påfølgende handelsdag.

Rapportens innhold
Bestillingsskjema

Kontakt oss

Markedsdata