Handelsdetaljer for meglere

Participant Trading Data rapporten er tilrettelagt for meglere/ handelsmedlemmer på Oslo Børs. Den inneholder detaljert informasjon om handler megler selv har utført på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM.

Endringer november/desember 2020

Vi gjør oppmerksom på at det vil komme endringer for produktet Participant Trading Data (PTD) Equities og - Fixed Income i november og desember 2020 som følge av at Oslo Børs integreres med Euronext. Endringene vil tre i kraft 30. november for aksjer og 7. desember for obligasjoner. Fra og med disse datoene vil disse produktene inngå i Euronext sin Membership Service og bli erstattet med Euronext EOD filer. Kontakt clientsupport@euronext.com for å få tilgang til disse filene.

Participant Trading Data (PTD) Allbonds produktet vil mer eller mindre fortsette som tidligere. Enkelte endringer vil komme og er beskrevet i dokumentet "Client specifications" under. Kontakt Products@oslobors.no for spørsmål.

Participant Trading Data (PTD)

Rapporten Participant Trading Data (PTD) inneholder alle handler som er utført av en megler (handelsmedlem på Oslo Børs) i Oslo Børs’ handelssystem i løpet av dagen. Produktet er tilgjengelig for meglere i både aksjemarkedet og rentemarkedet.

Mer spesifikt er følgende PTD-rapporter tilgjengelig:

  • Participant Trading Data, Equities: Liste over alle medlemmets egne handler foretatt i aksjemarkedene.
  • Participant Trading Data, Fixed Income: Liste over alle medlemmets egne handler foretatt i obligasjonsmarkedene.
  • Participant Trading Data, All Bonds: Liste over alle handler foretatt i obligasjonsmarkene i Oslo Børs handelssystem for alle medlemmer.

 

Distribusjon og tilgjengelighet

Participant Trading Data er filbasert (xls eller csv) og leveres via FTP (get) eller e-post.

Filene distribueres før kl. 08:00 påfølgende handelsdag.

Rapportens innhold
Bestillingsskjema

Kontakt oss

Markedsdata

Mandag 1. februar blir www.oslobors.no flyttet til Euronext. Les mer her