Fundamentaldata - obligasjoner

Fundamentaldata for obligasjoner og sertifikater som er notert på Oslo Børs og Nordic ABM inkluderer data og hendelser knyttet til det enkelte instrument, som er relevant for verdsettelsen av instrumentet.

Fundamentaldata for obligasjoner og sertifikater inneholder følgende detaljerte informasjon

  • Nøkkeldatoer (Issue date, maturity date, interest as from date, first cupon payment, first downpayment date and tap issue period)
  • Fundamentaldata (Cupon rate, cupon frequency, amortisation type, down payment Method, denomination amount, cash flow and risk category)
  • Selskaper (borrower, trustee, paying agent)
Distribusjon og tilgjengelighet

Produktet er filbasert (xml) og levert gjennom e-post eller FTP (get). Filene distribueres hver handelsdag etter at markedet har stengt.

Avtale
Teknisk dokumentasjon

Kontakt oss

Markedsdata