Fundamentaldata - obligasjoner

Fundamentaldata for obligasjoner og sertifikater som er notert på Oslo Børs og Nordic ABM inkluderer data og hendelser knyttet til det enkelte instrument, som er relevant for verdsettelsen av instrumentet.

Endringer november/desember 2020

Vi gjør oppmerksom på at det vil komme endringer for fundamentaldata produkter i november og desember 2020 som følge av at Oslo Børs integreres med Euronext.

Fra og med 7. desember 2020 vil obligasjonsfilen (ob_bonds) bli avviklet. En alternativ fil vil bli tilbudt av Oslo Børs som erstatning.

Ny Client Specification er tilgjengelig:

Euronext integrasjonsplaner:

For mer informasjon, vennligst kontakt Market Data Licensing Support ved å sende en e-post til databyeuronext@euronext.com.

 

Fundamentaldata - obligasjoner

Fundamentaldata for obligasjoner og sertifikater inneholder følgende detaljerte informasjon

  • Nøkkeldatoer (Issue date, maturity date, interest as from date, first cupon payment, first downpayment date and tap issue period)
  • Fundamentaldata (Cupon rate, cupon frequency, amortisation type, down payment Method, denomination amount, cash flow and risk category)
  • Selskaper (borrower, trustee, paying agent)
Distribusjon og tilgjengelighet

Produktet er filbasert (xml) og levert gjennom e-post eller FTP (get). Filene distribueres hver handelsdag etter at markedet har stengt.

Avtale
Teknisk dokumentasjon

Kontakt oss

Markedsdata

Mange av nettsidene våre har flyttet til Euronexts nettsteder. Les mer om dette her