Fundamentaldata - dokumentfeed

Dokumentfeed tilgjengeliggjør originale regnskapsrapporter og prospekter for alle utstedere av aksjer og obligasjoner som er notert på Oslo Børs sine markedsplasser.

Endringer november 2020

Vi gjør oppmerksom på at det vil komme endringer for fundamentaldata produkter i november 2020 som følge av at Oslo Børs integreres med Euronext.

Fra og med 9. november 2020 vil det bli noen tekniske endringer på Fundamentaldata – dokumentfeed produktet. Disse endringene vil bli kommunisert kunder i god tid før endringene trer i kraft. 

Euronext integrasjonsplaner:

For mer informasjon, vennligst kontakt Oslo Børs ved å sende en e-post til products@oslobors.no.

 

Fundamentaldata - dokumentfeed

Dokumentfeeden omfatter leveranse av års- og delårsrapporter fra børsnoterte selskaper. Den tilgjengeliggjør også prospekter fra alle utstedere av aksjer og obligasjoner på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM.

Distribusjon og tilgjengelighet

Dokumentene leveres i pdf-format umiddelbart etter at de er offentliggjort, via FTP (get).

Når dagens første dokument er distribuert, vil det også dannes en indeksfil som distribueres til kundens FTP-område. Denne oppdateres gjennom dagen, slik at kunder har mulighet til å følge med på om nye filer publiseres, samt om det er endringer i eksisterende filer.

Avtale
Teknisk dokumentasjon

Kontakt oss

Markedsdata