Fundamentaldata - dokumentfeed

Dokumentfeed tilgjengeliggjør originale regnskapsrapporter og prospekter for alle utstedere av aksjer og obligasjoner som er notert på Oslo Børs sine markedsplasser.

Dokumentfeeden omfatter leveranse av års- og delårsrapporter fra børsnoterte selskaper. Den tilgjengeliggjør også prospekter fra alle utstedere av aksjer og obligasjoner på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM.

Distribusjon og tilgjengelighet

Dokumentene leveres i pdf-format umiddelbart etter at de er offentliggjort, via FTP (get).

Når dagens første dokument er distribuert, vil det også dannes en indeksfil som distribueres til kundens FTP-område. Denne oppdateres gjennom dagen, slik at kunder har mulighet til å følge med på om nye filer publiseres, samt om det er endringer i eksisterende filer.

Avtale
Teknisk dokumentasjon

Kontakt oss

Markedsdata