Fundamentaldata - aksjer

Fundamentaldata for aksjer og egenkapitalbevis gir detaljert informasjon om børsnoterte selskaper og selskapshendelser som påvirker det enkelte selskap. 

Endringer november 2020

Vi gjør oppmerksom på at det vil komme endringer for fundamentaldata produkter i november 2020 som følge av at Oslo Børs integreres med Euronext.

Fra og med 9. november 2020 vil aksjefilene (ob_equity, ob_security, ob_companies) bli avviklet.

Euronext vil tilby to alternative produkter:

 
Euronext integrasjonsplaner:

For mer Informasjon, vennligst kontakt Market Data Licensing Support ved å sende en e-post til databyeuronext@euronext.com.

 

Fundamentaldata aksjer

Blant informasjon som distribueres, finner du antall aksjer i selskapet, selskapshendelser og andre faktorer som påvirker aksjene eller egenkapitalbevisene notert på Oslo Børs og Oslo Axess, eller tatt opp til handel på Merkur Market.

Distribusjon og tilgjengelighet

Produktet er filbasert og leveres via e-post eller FTP (get).

Filene distribueres hver handelsdag etter at markedet har stengt. Den inkluderer all informasjon som er publisert innen 19:00 samme dag som Oslo Børs har mottatt all nødvendig informasjon relatert til selskapshendelser fra det enkelte selskap.

Avtale
Teknisk dokumentasjon

Kontakt oss

Markedsdata