Filbasert finanskalender

Den filbaserte finanskalenderen bidrar til å holde oversikt over resultatfremleggelser og andre viktige datoer for utstedere som er notert på Oslo Børs og Oslo Axess.

Den filbaserte finanskalender fra Oslo Børs er et produkt som distribuerer datoer for viktige hendelser, som resultatfremleggelser og generalforsamlinger i tråd med meldinger fra utstedere som har aksjer eller egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess.

Den filbaserte finanskalenderen inneholder også innmeldte hendelser fra obligasjonsutstedere og selskaper på Merkur Market som velger å melde fra om slike hendelser til Oslo Børs.

Filen er beregnet for de som ønsker å vise Oslo Børs’ finanskalender på egen webside eller i interne systemer.

Distribusjon og tilgjengelighet

Den filbaserte finanskalenderen fra Oslo Børs er en komplett fil med alle annonserte hendelser fra utstedere. Den oppdateres flere ganger daglig for å fange opp endringer raskest mulig.

Produktet leveres i et XML format via FTP/ SFTP.

Teknisk dokumentasjon
Bestillingsskjema

Kontakt oss

Markedsdata