Definisjon av privat og profesjonell bruker

All bruk av informasjon annet enn til Privat Bruk vil av Oslo Børs bli betraktet som profesjonelt bruk og vil være underlagt tilknytningsavgifter for profesjonelt bruk i henhold til prislisten.

Privat Bruker: En fysisk person (og ikke aksjeselskaper eller andre selskaper med begrenset ansvar, ansvarlige selskaper forvaltningsselskaper, foreninger, sameier, kompaniskap eller andre juridiske enheter) som ikke utfører og som ikke på noen måte er engasjert til å gi investeringstjenester. En Privat Bruker kan bare bruke informasjonen på en slik måte som er definert under ”Privat Bruk”.

En fysisk person, aksjeselskap eller annen type selskap med begrenset ansvar, ansvarlige selskap forvaltningsselskap, forening, sameie, kompaniskap eller annen juridisk enhet som er autorisert for å gi investeringstjenester eller som er registrert hos Oslo Børs eller tilsvarende myndigheter, skal i denne sammenheng anses som å utføre investeringstjenester, og skal derfor ikke bli betraktet som en Privat Bruker. En fysisk person som er ansatt til å utføre investeringstjenester, som definert ovenfor, skal i denne sammenheng anses for å gi investeringstjenester og personen skal derfor ikke bli betraktet som en Privat Bruker.

Privat Bruk: Med privat bruk menes bruk av informasjon i den hensikt å forvalte den Private Brukers egne personlige investeringer og ikke for forretningsformål, eller til bruk i rådgivningsøyemed.

En Privat Bruker kan ikke:

  • Inngå avtale om, motta eller bruke informasjon til privat bruk for en eller flere andre personer, aksjeselskaper eller andre selskaper med begrenset ansvar, ansvarlige selskaper, forvaltningsselskaper, foreninger, sameier, kompaniskap eller andre juridiske enheter.
  • Inngå avtale om, motta eller bruke informasjonen i serviceøyemed som er betalt av en eller flere andre personer, aksjeselskaper eller andre selskaper med begrenset ansvar, ansvarlige selskaper, forvaltningsselskaper, foreninger, sameier, kompaniskap eller andre juridiske enheter.

En Privat Bruker skal likevel kunne:

  • Få tillatelse til å inngå avtale om, motta eller bruke informasjonen til privat bruk på vegne av, eller betalt for av, en juridisk enhet eller en annen type ikke-fysisk person som den Private Brukeren eier fullt ut (100%) og hvor den Private Brukeren har full (100%) kontroll.

Det kreves at distributøren skaffer bekreftelse fra Private Brukere om at abonnentens status og bruk av informasjonen er i samsvar med denne avtalen, og at distributøren tar rimelige skritt for å sikre at distributøren er informert om endringer i statusen til Private Brukere.

Profesjonell Bruker: Alle andre brukere enn Privat Bruker som definert over.  

Kontakt oss

Markedsdata