Daglige sluttkurser

Daglige sluttkurser for alle noterte verdipapirer og indekser kan mottas som en egen rapport ved slutten av hver handelsdag. Rapporten gir detaljert informasjon om handler i verdipapirer som er notert på markedsplassene drevet av Oslo Børs.

I rapporten Daglige sluttkurser, sendes detaljert informasjon om handel i verdipapirer notert på Oslo Børs og Oslo Axess, samt verdipapirer tatt opp til handel på Nordic ABM og Merkur Market. Rapporten inneholder aggregert oversikt over åpnings- og sluttkurs, høy, lav og volum. Informasjonen er sammensatt fra de ulike handelssystemene og presentert på en enhetlig måte.

 

Distribusjon og tilgjengelighet

Rapporten er filbasert og leveres via FTP (get) eller e-post.

Filene distribueres hver handelsdag etter at markedet har stengt. Nibor Fixing har eget distribusjonstidspunkt.

Teknisk dokumentasjon
Bestillingsskjema

Kontakt oss

Markedsdata