Brukerstatistikk for meglere

Brukerstatistikk gir Oslo Børs sine handelsmedlemmer detaljer oversikt over markedsandeler av totalt handelsvolum per megler (bruker) innad i medlemsfirmaet.

Brukerstatstikken består av fire rapporter. Under er en oversikt over hva hver enkelt av de fire rapportene inneholder.

Rapport 1 - Brukerstatstikk - Total
 • Bruker: Navn på bruker
 • Verdi NOK: Handlet verdi i norske kroner i forrige måned
 • Verdi % (eget meglerfirma): Brukerens prosentandel av totalt omsatt volum i meglerfirmaet
 • Verdi % (alle meglerfirma): brukerens andel av total omsetning blant alle meglerfirmaer.
 • Antall handler forrige måned
 • Antall % (eget meglerfirma): handler fra brukeren i % av handler utført av meglerfirmaet
 • Antall % (alle meglerfirma): handler fra brukeren i % av handler utført av alle meglerfirma
Rapport 2 - Brukerstatstikk - Sektor
 • Bruker: Navn på bruker
 • Verdi NOK: Handlet verdi i norske kroner i en gitt sektor i forrige måned
 • Verdi %: Brukerens prosentandel av totalt omsatt volum i en gitt sektor i meglerfirmaet
 • Antall handler i en gitt sektor forrige måned
 • Antall %: handler fra brukeren i en gitt sektor i % av handler utført av meglerfirmaet i den gitte sektoren
Rapport 3 - Brukerstatstikk - Instrument
 • Bruker: Navn på bruker
 • Verdi NOK: Handlet verdi i norske kroner i et gitt instrument i forrige måned
 • Verdi %: Brukerens prosentandel av totalt omsatt volum i et gitt instrument i meglerfirmaet
 • Antall handler i en gitt sektor forrige måned
 • Antall %: handler fra brukeren i en gitt sektor i % av handler utført av meglerfirmaet i den gitte sektoren
Rapport 4 - Avgift per bruker 
 • Omsetning: Hvilke instrument (gruppe og per bruker)
 • Handel i størrelse (gruppe og per bruker): Handelsstørrelse ihht til handelsavgifter på Oslo Børs. Se ... for oversikt over handelsavgifter.
 • Verdi: Handlet verdi i norske kroner utført av en bruker
 • Antall: Antall handler utført av en bruker i forrige måned
 • Pris per transaksjon utført av brukeren ihht til Oslo Børs sine handelsavgifter
 • Pris på omsetning: ihht til Oslo Børs sine handelsavgifter

 

Distribusjon og tilgjengelighet

Statistikken er filbasert (xls eller pdf) og leveres via FTP (get) eller e-post.

Filene distribueres månedlig, i løpet av første handelsdag påfølgende måned.

Bestillingsskjema

Kontakt oss

Markedsdata