Brukerstatistikk for meglere

Brukerstatistikk gir Oslo Børs sine handelsmedlemmer detaljer oversikt over markedsandeler av totalt handelsvolum per megler (bruker) innad i medlemsfirmaet.

Endringer november 2020

Vi gjør oppmerksom på at det vil komme endringer for produktet Brukerstatistikk for meglere 9. november 2020 som følge av at Oslo Børs integreres med Euronext. Fra og med denne datoen vil produktet inngå i Euronext sin Membership Service og bli erstattet med standard statistikkrapporter fra Euronext. Kontakt clientsupport@euronext.com for å få tilgang til disse filene.

Brukerstatistikk for meglere

Brukerstatstikken består av fire rapporter. Under er en oversikt over hva hver enkelt av de fire rapportene inneholder.

Rapport 1 - Brukerstatstikk - Total
 • Bruker: Navn på bruker
 • Verdi NOK: Handlet verdi i norske kroner i forrige måned
 • Verdi % (eget meglerfirma): Brukerens prosentandel av totalt omsatt volum i meglerfirmaet
 • Verdi % (alle meglerfirma): brukerens andel av total omsetning blant alle meglerfirmaer.
 • Antall handler forrige måned
 • Antall % (eget meglerfirma): handler fra brukeren i % av handler utført av meglerfirmaet
 • Antall % (alle meglerfirma): handler fra brukeren i % av handler utført av alle meglerfirma
Rapport 2 - Brukerstatstikk - Sektor
 • Bruker: Navn på bruker
 • Verdi NOK: Handlet verdi i norske kroner i en gitt sektor i forrige måned
 • Verdi %: Brukerens prosentandel av totalt omsatt volum i en gitt sektor i meglerfirmaet
 • Antall handler i en gitt sektor forrige måned
 • Antall %: handler fra brukeren i en gitt sektor i % av handler utført av meglerfirmaet i den gitte sektoren
Rapport 3 - Brukerstatstikk - Instrument
 • Bruker: Navn på bruker
 • Verdi NOK: Handlet verdi i norske kroner i et gitt instrument i forrige måned
 • Verdi %: Brukerens prosentandel av totalt omsatt volum i et gitt instrument i meglerfirmaet
 • Antall handler i en gitt sektor forrige måned
 • Antall %: handler fra brukeren i en gitt sektor i % av handler utført av meglerfirmaet i den gitte sektoren
Rapport 4 - Avgift per bruker 
 • Omsetning: Hvilke instrument (gruppe og per bruker)
 • Handel i størrelse (gruppe og per bruker): Handelsstørrelse ihht til handelsavgifter på Oslo Børs. Se ... for oversikt over handelsavgifter.
 • Verdi: Handlet verdi i norske kroner utført av en bruker
 • Antall: Antall handler utført av en bruker i forrige måned
 • Pris per transaksjon utført av brukeren ihht til Oslo Børs sine handelsavgifter
 • Pris på omsetning: ihht til Oslo Børs sine handelsavgifter

 

Distribusjon og tilgjengelighet

Statistikken er filbasert (xls eller pdf) og leveres via FTP (get) eller e-post.

Filene distribueres månedlig, i løpet av første handelsdag påfølgende måned.

Bestillingsskjema

Kontakt oss

Markedsdata