Børskurslisten

Børskurslisten er en daglig publikasjon med detaljert kursinformasjon om verdipapirer, offisielle indekser og verdipapirfond på Oslo Børs sine markedsplasser.

Endringer november 2020

Vi gjør oppmerksom på at produktet Børskurslisten vil bli avviklet 9. november 2020 som følge av at Oslo Børs integreres med Euronext. Tilsvarende informasjon vil være tilgjengelig vederlagsfritt gjennom Euronext Live.  

Børskurslisten

Børskurslisten er en daglig publikasjon med detaljert kursinformasjon om verdipapirer notert på Oslo Børs og Oslo Axess, samt tatt opp til handel på Merkur Market og Nordic ABM. Børskurslisten inkluderer også tilsvarende informasjon om  offisielle indekser og verdipapirfond registrert på Oslo Børs.

Rapportens forside inkluderer en aggregert oversikt over handelsvolum i hvert instrument, samt en grafisk fremstilling av utviklingen i handelsvolumet i Oslo Børs Benchmark Index de siste 12 måneder. Videre viser rapporten daglig aggregert prisinformasjon per instrument, indeks og registrerte verdipapirfond.

For noterte verdipapirer får man detaljert informasjon om blant annet

  • Sluttkurs
  • Siste salgskurs
  • Siste kjøpskurs
  • Dagens høyeste pris
  • Dagens laveste pris
  • Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP)
  • Antall verdipapirer handlet
  • Handelsvolum
  • Markedsverdi

For de offisielle aksjer - og obligasjonsindeksene gir rapporten en oversikt over indeksverdier de siste 5 handelsdager.

For registrerte verdipapirfond gir rapporten den sist innrapporterte NAV (net asset value) sammen med verdiutvikling så langt i år og de siste tre årene.

Distribusjon og tilgjengelighet

Børskurslisten er filbasert (pdf) og leveres via FTP (get) eller e-post.

Filene distribueres hver handelsdag etter at markedet har stengt.

Teknisk dokumentasjon
Bestillingsskjema

Kontakt oss

Markedsdata