Aksjeindekser

Produktet Oslo Børs Equity Index Weights inneholder tilstrekkelig informasjon til å beregne de offisielle indeksene på Oslo Børs og Oslo Axess.

Indeksene på Oslo Børs og Oslo Axess, bortsett fra OSEEX, er basert på Global Industry Classification Standard ® (GICS) utviklet av MSCI og Standard & Poor’s. Alle offisielle indekser er totalavkastningsindekser. De ledende indeksene er:

 • Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)
 • OBX (OBX)
 • Oslo Børs OBX Oil Service Index (OBOSX)
 • Oslo Børs Aksjeindeks (OSEAX)
 • Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)
 • Oslo Børs Mid Cap Index (OSEMX)
 • Oslo Børs Small Cap Index (OSESX)
 • Oslo Børs Egenkapitalbevisindeks (OSEEX)
 • Oslo Axess Aksjeindeks (OAAX)

Sektorindeksene er basert på nivå 1 og 2 i GICS-modellen.

For mer detaljert informasjon om hoved- og sektorindekser, vennligst se regler og metodeverk for Oslo Børs aksjeindekser og videre dokumenter:

GICS-modell (pdf, 454 kB)

 

Indeksprodukter

Oslo Børs tilbyr indeksvekter med levering enten daglig eller månedlig. Indeksvektene er filbasert og leveres via FTP (get) eller e-post. De inkluderer følgende informasjon for de offisielle indeksene:

 • Indeks symbol og ticker
 • Indeks verdi og vwap
 • Indeks divisor
 • Indeks markedsverdi
 • Indeksmedlemmets symbol og ISIN
 • Indeksmedlemmets antall aksjer
 • Indeksmedlemmets markedsverdi
 • Indeksmedlemmets relative vekt og omsetning
 • Indeksmedlemmets pris og justert pris
 • Indeksmedlemmets utbytte
 • Indeksmedlemmets justeringsfaktor
 • Indeksmedlemmets endringer og GICS sektor 

Index Notice er distribuert som egne meldinger for OSEBX, OSEFX og OBX indeksene og har følgende innhold:

 • Endring i metodologi: Faktiske endringer i reglene er vanligvis annonsert 3 måneder før de trer i kraft
 • Halvårlig rebalansering: Melding til markedet sendes normalt senest en uke før de trer i kraft
 • Daglig vedlikehold: Justeringer som følge av selskapshendelser er normalt annonsert så snart som mulig etter at Oslo Børs har mottatt tilstrekkelig informasjon til å utføre endringen fra selskapet, og senest dagen før hendelsen inntreffer.

 

Distribusjon og tilgjengelighet

Indeksvektene er filbasert og levert via FTP (Get) eller e-post. Index Notice er levert via e-post.

For informasjon om prisindekser og spesialtilpassede indekser, ta kontakt med oss. 

 

Governance  

Kontakt oss

Markedsdata