Aksjeindekser

Produktet Oslo Børs Equity Index Weights inneholder tilstrekkelig informasjon til å beregne de offisielle indeksene på Oslo Børs og Oslo Axess.

Endringer november 2020

Vi gjør oppmerksom på at det vil komme endringer for aksjeindekser og produktet Indeksvekter 30. november 2020 som følge av at Oslo Børs integreres med Euronext.

Du kan se endringsspesifikasjoner for Indeksvekter på Euronext sin kundeportal.

For å lese mer om endringer for aksjeindekser, kan du lese resultatene fra vårens indekskonsultasjon. Endringene inkluderer blant annet overgang fra GICS til ICB klassifisering med mer.

 

Aksjeindekser

Indeksene på Oslo Børs og Oslo Axess, bortsett fra OSEEX, er basert på Global Industry Classification Standard ® (GICS) utviklet av MSCI og Standard & Poor’s. Alle offisielle indekser er totalavkastningsindekser. De ledende indeksene er:

 • Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)
 • OBX (OBX)
 • Oslo Børs OBX Oil Service Index (OBOSX)
 • Oslo Børs Aksjeindeks (OSEAX)
 • Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)
 • Oslo Børs Mid Cap Index (OSEMX)
 • Oslo Børs Small Cap Index (OSESX)
 • Oslo Børs Egenkapitalbevisindeks (OSEEX)
 • Oslo Axess Aksjeindeks (OAAX)

Sektorindeksene er basert på nivå 1 og 2 i GICS-modellen.

For mer detaljert informasjon om hoved- og sektorindekser, vennligst se regler og metodeverk for Oslo Børs aksjeindekser og videre dokumenter:

GICS-modell (pdf, 454 kB)

 

Indeksprodukter

Oslo Børs tilbyr indeksvekter med levering enten daglig eller månedlig. Indeksvektene er filbasert og leveres via FTP (get) eller e-post. De inkluderer følgende informasjon for de offisielle indeksene:

 • Indeks symbol og ticker
 • Indeks verdi og vwap
 • Indeks divisor
 • Indeks markedsverdi
 • Indeksmedlemmets symbol og ISIN
 • Indeksmedlemmets antall aksjer
 • Indeksmedlemmets markedsverdi
 • Indeksmedlemmets relative vekt og omsetning
 • Indeksmedlemmets pris og justert pris
 • Indeksmedlemmets utbytte
 • Indeksmedlemmets justeringsfaktor
 • Indeksmedlemmets endringer og GICS sektor 

Index Notice er distribuert som egne meldinger for OSEBX, OSEFX og OBX indeksene og har følgende innhold:

 • Endring i metodologi: Faktiske endringer i reglene er vanligvis annonsert 3 måneder før de trer i kraft
 • Halvårlig rebalansering: Melding til markedet sendes normalt senest en uke før de trer i kraft
 • Daglig vedlikehold: Justeringer som følge av selskapshendelser er normalt annonsert så snart som mulig etter at Oslo Børs har mottatt tilstrekkelig informasjon til å utføre endringen fra selskapet, og senest dagen før hendelsen inntreffer.

 

Distribusjon og tilgjengelighet

Indeksvektene er filbasert og levert via FTP (Get) eller e-post. Index Notice er levert via e-post.

For informasjon om prisindekser og spesialtilpassede indekser, ta kontakt med oss. 

 

Governance  

Kontakt oss

Markedsdata

Mange av nettsidene våre har flyttet til Euronexts nettsteder. Les mer om dette her