Sentrale emner i børs- og verdipapirrett

Dette kurset gir en innføring i børs- og verdipapirrett og kan sees på som en introduksjon til de årlige Børsrettsdagene som Oslo Børs arrangerer i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter.

Innhold 
Kurset gir en oversikt over det norske verdipapirmarkedet, infrastruktur, aktører og regelverk. Kurset tar for seg de mest sentrale temaene innenfor børs- og verdipapirrett som opptak til børsnotering, prospektplikt, adferdsregler, regelverk for børsnoterte selskaper, overtakelsestilbud med mer. Det vil også bli gjennomgått konkrete case.

Kurset er utarbeidet av Oslo Børs i samarbeid med fagutvalget i JUS.

Målgruppe
Alle advokater, dommere, forvaltningsjurister og andre jurister som ønsker å arbeide med eller i dette området.

Kurset gir 7 juridiske timer.

 

For mer informasjon og påmelding klikk her.

 

Kontakt oss

Kari Skancke Huse