Kurs i Børsens løpende forpliktelser - obligasjoner - AVLYST

Oslo Børs har gleden av å invitere til halvdagskurs onsdag 25. mars. Tema er løpende forpliktelser for obligasjonsutstedere på Oslo Børs og Nordic ABM.

Kurset passer for ansatte hos våre obligasjonsutstedere og alle andre aktører som kan ha nytte av en oppfrisking i lover og regler som gjelder løpende forpliktelser i obligasjonsmarkedet.

Obligatorisk etterutdanning
Vi har innrettet oss etter Advokatforeningens og Revisorforeningens regelverk for obligatorisk etterutdanning. Dersom dette er aktuelt for deg anbefaler vi deg å søke om godkjenning av timene etter avholdt kurs.

Det vil være lunsjservering fra kl. 11:30 for de som ønsker det. Deltagerne vil få muligheten til å møte Børsens ansatte som er selskapskontakter.

Agenda:

Kl. 11:30

Registrering og servering av lunsj

Kl. 12:10

Innledning

 

Regulatorisk rammeverk

 

Informasjonsplikt

 • Innsideinformasjon
 • Utsatt offentliggjøring
 • Spesielt om obligasjonsmarkedet
 • Likebehandling
 • Handel i egne obligasjoner

 

Markedsovervåking og Børsens virkemidler

 

Relevante bestemmelser forvaltet av Finanstilsynet

 • Føring av innsidelister
 • Plikter og ansvar ved tilgang til innsideinformasjon
 • Sanksjoner

Kl. 13:20

Pause

Kl. 13:40

Periodisk informasjonsplikt - regnskapsrapportering

 • Lover og regelverk
 • Fremgangsmåte for offentliggjøring
 • Regnskap og innsideinformasjon
 • Frister
 • Dispensasjonsmuligheter
 • Kontrollinstanser
 • Budsjetter
 • Praktiske forhold

Kl. 15:00

Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Kurset er åpent for alle. 

Pris: 
Kr. 2.000,- for ansatte i selskap med noterte finansielle instrumenter
Kr. 3.500,- for andre deltakere 

Avbestillingsvilkår: 
 Avbestilling til og med 18. mars - Ingen avgift
 Avbestilling etter 18. mars - Full avgift

Påmeldingsfrist
Mandag 23. mars

Anne Heggelund

Kontakt oss

Kari Skancke Huse