Kurs i Børsens løpende forpliktelser - aksjer

Oslo Børs har gleden av å invitere til kurs i Børsens løpende forpliktelser - aksjer, tirsdag 5. april 2016. Kurset er et tilbud til nyansatte i børsnoterte selskaper eller andre ansatte som ønsker en oppfrisking rundt gjeldende regelverk.

Kurset er også åpent for rådgivere og andre som ønsker å få en oversikt over lover og regler som gjelder for selskaper med børsnoterte aksjer.

Obligatorisk etterutdanning
Vi har innrettet oss etter Advokatforeningens og Revisorforeningens regelverk for obligatorisk etterutdanning. Dersom dette er aktuelt for deg anbefaler vi deg å søke om godkjenning av timene etter avholdt kurs.

Kurset starter kl. 12:10 og varer til kl. 15:00. Det vil være lunsjservering fra kl. 11:30 for de som ønsker det. Lunsjdeltakerne vil få muligheten til å møte flere av børsens ansatte som er selskapskontakter.

Agenda:

Kl. 11:30

Registrering.
Servering av lunsj. Mulighet til å møte selskapsansvarlig ved Oslo Børs

Kl. 12:10

 • Børsens plass i det norske verdipapirmarkedet
 • Regulatorisk rammeverk
 • Likebehandling av aksjonærene / god børsskikk
 • Informasjonsplikt
 • Selskapets erverv av egne aksjer

Kl. 13:30

Pause

Kl. 13:45

 • Oppkjøpstilbud
 • Virkemidler i kursnotering
 • Innsideregler, listeføring, mv.
 • Særskilt om primærinnsidere
 • Flaggeplikt
 • Prospektplikt

Kl. 14:00

 • Øvrige løpende forpliktelser
 • Eierstyring og selskapsledelse
 • Analytikerkontakt

Kl. 14:40

Case

Kl. 15:00

Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Kurset er åpent for alle.

Pris: 
Kr. 1.500,- for ansatte i børsnoterte selskaper
Kr. 3.000,- for andre deltakere

Påmeldingsfrist: 
Onsdag 30. mars 2016

Klikk her for påmelding 

Kontakt oss

Kari Skancke Huse