Investor Relations Seminar 2019

Oslo Børs og NIRF (Norsk Investor Relations Forening) har gleden av å invitere ansatte som jobber med IR og kommunikasjon i børsnoterte selskaper, selskaper som er aktuelle for børsnotering, utstedere av obligasjonslån og rådgivere velkommen til en dag med relevante og spennende tema.

Målet med IR-seminaret er å bidra med ny kunnskap og faglig påfyll i en travel hverdag. Vi er også opptatt av at IR-seminaret skal være en arena for å etablere eller videreutvikle et nettverk med andre som jobber med IR i det daglige.

Vi er som alltid opptatt av at programmet skal være aktuelt og praktisk og den røde tråden vil derfor være «beste praksis».

Vi starter med lunsj kl. 11.30. Det faglige programmet vil begynne kl. 12.00 og vare til kl. 15.30.

Vi kommer tilbake med endelig program – hold av dagen!

 

KLIKK HER FOR PÅMELDING

 

Avbestillingsvilkår:
En uke før - ingen avgift
7-3 dager før - 50% av full avgift
2 dager eller senere - full avgift
Avmelding må skje skriftlig til kurs@oslobors.no 

Anne Heggelund

Kontakt oss

Kari Skancke Huse