Frokostseminar i Bergen - Nye krav til innsidelister og NewsPoint InsiderTool

Oslo Børs og Advokatfirmaet BAHR har gleden av å invitere til et frokostseminar om MAR (Market Abuse Regulation) og føring av innsidelister med børsens NewsPoint InsiderTool. Tema vil være det samme som ved seminaret vi arrangerte i Oslo i juni, men på grunn av stor interesse inviterer vi nå til et nytt arrangement.

Selskapene som er notert på Oslo Børs reguleres av omfattende regelverk. MAR vil medføre praktiske regelendringer knyttet til informasjonshåndtering, varslingsplikt, føring av innsidelister og meldeplikt. I seminaret vil Oslo Børs sammen med BAHR redegjøre nærmere for hvilke regelendringer som det er viktig å være forberedt på.

Kort om NewsPoint InsiderTool

Oslo Børs har gjennom flere år arrangert kurs og seminarer for å øke selskapenes kompetanse på føring av innsidelister. Vi har blant annet utarbeidet maler for listeføring, og er i løpende dialog med utstederne om informasjonshåndtering og utsatt offentliggjøring.

Vår nye løsning NewsPoint InsiderTool er en naturlig videreføring av børsens engasjement for å bidra til at selskapene jobber riktig med føring av innsidelister. NewsPoint InsiderTool vil selvfølgelig ivareta alle formelle krav til listeføring. I tillegg er vi opptatt av å tilby funksjonalitet som sikrer støtte til prosessene rundt utsatt offentliggjøring, samt å minimere mulighetene for at brukere begår utilsiktede feil. Føring av innsidelister vil bli et nytt menyvalg i NewsPoint, børsens portal for noterte selskaper, noe som forenkler oppstartsprosessen. 

For mer informasjon om NewsPoint InsiderTool kontakt Randi Nordvik på telefon 22 34 17 04, mail sales@oslobors.no eller besøk vår hjemmeside.

Program

08.00 - 08.30

Vi serverer frokost

08.30 - 09.00

MAR – hvilke praktiske regelendringer er viktig for selskapene å være forberedt på?

  • Endringer i varslingsplikt ved beslutning om utsatt offentliggjøring
  • Endringer i krav til føring av innsidelister
  • Endringer i reglene for primærinnsiders meldeplikt og innføring av røde perioder

Lars Knem Christie, Partner i Advokatfirmaet BAHR
Geir Ankarstrand, Senior Kursnoteringsleder Markedsovervåkning, Oslo Børs

09.00 - 09.30

Praktisk om føring av innsidelister ved hjelp av NewsPoint InsiderTool
Randi Nordvik og Geir Ankarstrand, Oslo Børs

09.30 -

Representanter fra Advokatfirmaet BAHR og Oslo Børs vil være tilgjengelige for en til en samtaler med selskapene

 

Klikk her for påmelding

Anne Heggelund

Kontakt oss

Kari Skancke Huse