Børsrettsdagene 29. - 30. januar 2018

Børsrettsdagene er årets viktigste møteplass for kompetanseutvikling, erfaringsdeling og nettverksbygging for alle med interesse for børs- og verdipapirrett.  

Formål og innhold

 

Tradisjonen tro samles landets fremste eksperter innen børs- og verdipapirretten på Børsrettsdagene, for å dele av sine erfaringer og kunnskaper. 2018 er året for implementering av omfattende endringer i regelverk for børs- og verdipapirområdet. MiFID II/MiFIR, MAR, Transparency og Emir er på full fart inn i norsk lovgivning, med store konsekvenser for børsnoterte selskaper, verdipapirforetak, banker og rådgivere. Børsrettsdagene har i år stort fokus på dette, og målet er at deltakerne etter avsluttet seminar skal ha fått en grundig innføring i hva disse endringene faktisk vil medføre.

Foredragsholderne er ressurspersoner som står sentralt i utformingen av regelverk og praksis på rettsområdet.

Målgruppe

 

Børsrettsdagene er av særlig nytte for ansatte i børsnoterte selskaper eller verdipapirforetak, norske og utenlandske advokater, obligasjonsutstedere, samt andre beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet med børs- og verdipapirrettslige problemstillinger som arbeidsfelt.

Børsrettsdagene gir advokater 10 juridiske timer og 2 etikktimer
Også for revisorer gir Børsrettsdagene grunnlag for å søke om godkjenning av timer som inngår i obligatorisk etterutdanning.

Påmeldingsfrist: Fredag 5. januar

MELD DEG PÅ HER

 

Mandag 29. januar

08:30-09:00

Morgenkaffe og registrering

09:00-09:15

Åpning og praktisk informasjon
Juridisk direktør Øivind Amundsen, Oslo Børs ASA

09:15-09:30

Børsdirektørens kvarter
Børsdirektør Bente A. Landsnes, Oslo Børs ASA

09:30-10:15

Paneldebatt - aktuelle saker fra Oslo Børs i 2017
I panelet:
Innleder, Juridisk direktør, Øivind Amundsen, Oslo Børs ASA
Advokat, Marianne Sahl Sveen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Advokat, Lars Knem Christie, Advokatfirmaet Selmer DA
Group CFO, Christian Berg, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

10:15-10:30

Pause

10:30-11:15

Paneldebatt - aktuelle saker fra Oslo Børs i 2017 forts.

11:15-12:00

Ny verdipapirhandellov - MiFID II, Emir etc.
Advokat, Tore Mydske, Advokatfirmaet Thommessen AS
Compliance Officer, Hanne Leirbukt Pedersen, DNB Markets

12:00-13:00

Lunsj

13:00-14:10

Paneldebatt - Markedsmisbruksforordningen som norsk rett
Innleder: Direktør markedsovervåking og- administrasjon, Thomas Borchgrevink, Oslo Børs ASA
Seksjonssjef, Geir Holen, Finanstilsynet
Advokat, Christian Emil Petersen, Wikborg Rein Advokatfirma AS
Head og Investor Relations, M&A and Capital Management, Janne Flessum, Gjensidige Forsikring

14:10-14:25

Pause

14:25-14:55

EØS-etterslepet på finansmarkedsområdet
Avdelingsdirektør, Inger-Johanne Arildsen Rygh, Finansdepartementet

14:55

Digitalisering av Oslo Børs sitt regelverk og børspraksis
Senior prosjektleder, Elisabeth Dyvik, Oslo Børs ASA
Advokat, Robin Bakken, Advokatfirmaet BA-HR DA

 

Tirsdag 30. januar

09:00-09:45

Stabiliseringsøvelser ifm børsnotering - praktiske problemstillinger  og kommende regler med MAR
Advokat, Anne Lise Ellingsen Gryte, Advokatfirmaet Clp Da
Chief Operating Officer, Elisabeth Wiger, Clarksons Platou Securities AS

09:45-10:30

Børsnoterte selskapers ansvar for å respektere menneskerettighetene - hvorfor og hvordan?
Advokat, Frode Elgesem, Elgesem Advokatfirma AS

10:30-10:45

Pause

10:45-11:30

Utvalgte straffesaker innen verdipapirrettsområdet
Statsadvokat, Hans Christian Koss, Økokrim

11:30-12:15

Interesskonflikter
Advokat, Kjersti Tøgard Trøbråten, Advokatfirmaet Wiersholm AS
Advokat, Marte Voie Opland, Handelsbanken

12:15-13:15

Lunsj

13:15-13:45

Psykologi i finans
Portfolio Manager, Thomas Nielsen, Odin Forvaltning AS

13:45-14:30

Nytt fra Finanstilsynet 2017 - paneldebatt
Innleder: Seksjonssjef, Christian Fredrik Falkenberg Kjøde, Finanstilsynet
Advokat, Vibeke Kristin Svendsby, Advokatfirmaet BA-HR
Advokat, Bernt Olav Steinland, Advokatfirmaet Selmer DA
Advokat, Kjersti Tøgard Trøbråten, Advokatfirmaet Wiersholm AS

14:30-14:45

Pause

14:45-15:30

Nytt fra Finanstilsynet forts.

15:30

Avslutning og oppsummering
Juridisk direktør, Øivind Amundsen, Oslo Børs ASA

Anne Heggelund

Kontakt oss

Kari Skancke Huse