Børsrettsdagene 28. - 29. januar 2019

Børsrettsdagene er årets viktigste møteplass for kompetanseutvikling, erfaringsdeling og nettverksbygging for alle med interesse for børs- og verdipapirrett.  

Formål og innhold

 

Tradisjon tro vil en gjennomgang av børsens, myndighetenes og domstolenes avgjørelser og uttalelser stå sentralt. Øvrige foredrag tar for seg andre problemstillinger og saker innenfor børs- og verdipapirrettens område, basert på nasjonal lovgivning og EU-direktiver.

Vi er opptatt av å trekke frem tema som er aktuelle i tiden. I år har vi valgt å løfte frem det nordiske obligasjonsmarkedet. Vi er innom tema som kryptovaluta og spirallån og vi får et foredrag om finans og miljø. 

Foredragsholderne er ressurspersoner som står sentralt i utformingen av regelverk og praksis på rettsområdet. Børsrettsdagene dokumenteres gjennom et eget nettbasert kompendium.

Målgruppe

 

Børsrettsdagene er av særlig nytte for ansatte i børsnoterte selskaper eller verdipapirforetak, norske og utenlandske advokater, obligasjonsutstedere, samt andre beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet med børs- og verdipapirrettslige problemstillinger som arbeidsfelt.

Børsrettsdagene gir advokater 11 juridiske timer og 1 etikktime
Også for revisorer gir Børsrettsdagene grunnlag for å søke om godkjenning av timer som inngår i obligatorisk etterutdanning.

Påmeldingsfrist: Fredag 25. januar

MELD DEG PÅ HER

 

Mandag 28. januar

08:30-09:00

Morgenkaffe og registrering

09:00-09:10

Åpning og praktisk informasjon
Juridisk direktør, Øivind Amundsen, Oslo Børs ASA

09:10-09:25

Børsdirektørens kvarter
Børsdirektør Bente A. Landsnes, Oslo Børs ASA

09:25-10:10

Paneldebatt - aktuelle saker fra Oslo Børs i 2018
Juridisk direktør, Øivind Amundsen, Oslo Børs ASA
Partner, Marianne Sahl Sveen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Partner, Lars Knem Christie, Advokatfirmaet BAHR AS
Group CFO, Christian Berg, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

10:10-10:30

Te- og kaffepause

10:30-11:15

Paneldebatt - aktuelle saker fra Oslo Børs i 2018 fortsetter

11:15-12:15

Nytt fra EU
Partner, Tore Mydske, Advokatfirmaet Thommessen AS

12:15-13:15

Lunsj

13:15-14:10

Advokatetikk - Etikk og compliance i styrerommet
Partner, Liv Monica Stubholt, Advokatfirmaet Selmer AS

14:10-14:30

Te- og kaffepause

14:30-15:00

Fairness Opinion i en tilbudssituasjon
Regional Managing Partner, Nordics, Erik Mamelund, Ernst & Young AS
Partner, Dag Erik Rasmussen, Wikborg Rein Advokatfirma AS

15:00

Bitcoin som infrastruktur - fremveksten av digitale bæreinstrumenter
CEO/Daglig leder, Torbjørn Bull Jenssen, Arcane Crypto

 

Tirsdag 29. januar

09:00-10:00

Paneldebatt - Det nordiske obligasjonsmarkedet
Partner, Einar Grette, Advokatfirmaet Thommessen AS
Juridisk direktør, Jo Øivind Forfang, Nordic Trustee AS
Head of Credit Strategy, Thomas Eitzen, Skandinaviska Enskilda Banken AB
Senior Kredittanalytiker, Maria Granlund, Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Partner, Stian Tande Mortensen, Wikborg Rein Advokatfirma AS

10:00-10:30

Finans og Miljø
Direktør, Kristin Halvorsen, Cicero

10:30-10:50

Te- og kaffepause

10:50-11:30

MiFID II - Erfaringer ett år etter
Specialist Counsel, Christoffer Bergene, Wikborg Rein Advokatfirma AS
Compliance Officer, Hanne Leirbukt Pedersen, DnB Markets

11:30-12:00

"Speeddating" - Utvalgte temaer innenfor verdipapirområdet
 

Nye regler om flaggeplikt
Advokatfullmektig, Karl Magnus Ulstein-Rygnestad, Advokatfirmaet Wiersholm AS
 

Primærinnsideres meldeplikt under MAR
Fast advokat, Camilla Iversen, Advokatfirmaet BAHR AS
 

Ny NUES anbefaling
Fast Advokat, Maria Krog Eik, Wikborg Rein Advokatfirma As
 

Sentralt fra ny hvitvaskingslov
Advokatfullmektig, Helene Olaussen Hermansen, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
 

"Spirallån" - nyttig kilde til kapital for børsnoterte selskaper eller dødsspiral?
Fast Advokat, Joakim Gjerde, Advokatfirmaet CLP DA

12:00-13:00

Lunsj

13:00-13:30

Nye regler innenfor frivillige og pliktige tilbud
Partner, Hege Dahl, Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS

13:30-14:15

Nytt fra Finanstilsynet 2018 - paneldebatt 
Seksjonssjef, Christian Fredrik Falkenberg Kjøde, Finanstilsynet
Partner, Bjarne Rogdaberg, Advokatfirmaet Schjødt AS
Partner, Bernt Olav Steinland, Advokatfirmaet Selmer AS
Partner, Kjersti Tøgard Trøbråten, Advokatfirmaet Wiersholm AS

14:15-14:35

Te- og kaffepause

14:35-15:15

Nytt fra Finanstilsynet fortsetter

15:30

Avslutning med Kahoot-konkurranse over presenterte temaer
Advokat, Pernille Woxen Burum, Oslo Børs ASA
Senior manager, Eirik Høiby Ausland, Oslo Børs ASA
Juridisk direktør, Øivind Amundsen, Oslo Børs ASA

Anne Heggelund

Kontakt oss

Kari Skancke Huse