Børsrettsdagene 27. - 28. januar 2020

Børsrettsdagene er årets viktigste møteplass for kompetanseutvikling, erfaringsdeling og nettverksbygging for alle med interesse for børs- og verdipapirrett.  

Formål og innhold

 

Tradisjonen tro vil en gjennomgang av børsens, myndighetenes og domstolenes avgjørelser og uttalelser stå sentralt. Øvrige foredrag tar for seg problemstillinger og saker innenfor børs- og verdipapirrettens område, basert på nasjonal lovgivning og EU-direktiver. På dagsorden vil du i tillegg finne tema som konsekvenser av CSDR og SRD II, børsnoterte selskapers kommunikasjon med majoritetseiere, interessekonflikter samt et foredrag om klimarisiko og konsekvenser for norsk økonomi.
Foredragsholderne er ressurspersoner som står sentralt i utformingen av regelverk og praksis på rettsområdet. Børsrettsdagene dokumenteres gjennom et eget nettbasert kompendium.

Målgruppe

 

Børsrettsdagene er av særlig nytte for ansatte i børsnoterte selskaper eller verdipapirforetak, norske og utenlandske advokater, obligasjonsutstedere, samt andre beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet med børs- og verdipapirrettslige problemstillinger som arbeidsfelt.

Børsrettsdagene gir advokater 11 juridiske timer og 1 etikktime
Også for revisorer gir Børsrettsdagene grunnlag for å søke om godkjenning av timer som inngår i obligatorisk etterutdanning.

Påmeldingsfrist: Onsdag 15. januar

 

FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING KLIKK HER

 

Anne Heggelund

Kontakt oss

Kari Skancke Huse