Børsrettsdagene 25.-26. januar 2016

De årlige børsrettsdagene er et møtested for alle som er interessert i nyheter innen børs- og verdipapirrett.

Formål og innhold

 

Tradisjonen tro vil en gjennomgang av børsens, myndighetenes og domstolenes avgjørelser og uttalelser stå sentralt. I år gjør vi imidlertid en liten vri, ved at et panel drøfter enkelte av børsens vedtak og uttalelser etter en innledning fra juridisk direktør ved Oslo Børs. Øvrige foredrag tar for seg andre problemstillinger og saker innenfor børs- og verdipapirrettens område, basert på nasjonal lovgivning og EU-direktiver.
 
Vi er opptatt av å trekke frem tema som er aktuelle i tiden. I år belyser vi blant annet ulike sider ved restrukturering av obligasjonslån i en paneldebatt. Vi ser på praktisk bruk av transaksjonsavtaler ved oppkjøp, og særlige problemstillinger som gjelder for utenlandske selskaper. Spennende er det også at Øyvind G. Schanke som er investeringsdirektør for markedseksponering i Norges Bank Investment Management kommer for å snakke om deres oppfatning rundt børsens rolle i velfungerende verdipapirmarkeder.
 
Foredragsholderne er ressurspersoner som står sentralt i utformingen av regelverk og praksis på rettsområdet. Børsrettsdagene dokumenteres gjennom et eget kompendium.

Målgruppe

 

Børsrettsdagene er aktuelle for alle med interesse for rettsområdet, og vil være av særlig interesse for ansatte i verdipapirforetak, norske og utenlandske advokater og representanter for børsnoterte selskaper, obligasjonsutstedere, samt andre beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet med børs- og verdipapirrettslige problemstillinger som arbeidsfelt.

Børsrettsdagene gir advokater 11 juridiske timer og 1 time etikk.
Også for revisorer gir Børsrettsdagene grunnlag for å søke om godkjenning av timer som inngår i obligatorisk etterutdanning.

Påmeldingsfrist: Torsdag 17. desember

MELD DEG PÅ HER

 

Mandag 25. januar

08:30

Morgenkaffe og registrering

09:00-09:05

Praktisk informasjon
Juridisk direktør Øivind Amundsen, Oslo Børs ASA

09:05-09:15

Åpning ved dirigenten
Advokat Kjersti Tøgard Trøbråten, Advokatfirmaet Wiersholm AS

09:15-09:30

Børsdirektørens kvarter
Børsdirektør Bente A. Landsnes, Oslo Børs ASA

09:30-10:15

Børsåret 2015 - herunder vedtak og uttalelser fra Oslo Børs og avgjørelser fra Børsklagenemden
Juridisk direktør Øivind Amundsen, Oslo Børs ASA

10:15-10:30

Te- og kaffepause

10:30-11:15

Paneldebatt - aktuelle saker fra Oslo Børs i 2015
Innleder, juridisk direktør Øivind Amundsen, Oslo Børs ASA
 
I panelet:
Advokat, Tone Østensen, Advokatfirmaet Wiersholm AS
Advokat, Robin Bakken, Advokatfirmaet BA-HR DA
Advokat, Rune Olav Pedersen, Petroleum Geo-Services ASA

11:15-11:45

Merkur Market
Senior kursnoteringsleder, Geir Ankarstrand, Oslo Børs ASA

11:45-12:45

Lunsj

12:45-13:45

Nytt fra EU – oversikt over nye EU-regler og deres betydning for det norske finansmarkedet
Advokat Tore Mydske, Advokatfirmaet Thommessen AS

13:45-14:00

Te- og kaffepause

14:00-14:45

Etikk: Hvitvasking i forbindelse med transaksjoner
Leder for finansiell etterretning, Sven Arild Damslora, Økokrim

14:45-15:30

Paneldebatt: Restrukturering av obligasjonslån
Innleder, advokat, Richard G. A. Sjøqvist, Advokatfirmaet BA-HR DA
 
I panelet:
Advokat, Jo Rodin, Advokatfirmaet Thommessen AS
Fredrik Lundberg, Nordic Trustee ASA
Advokat, Jørgen G. Gran, Eitzen Chemical ASA
Head of origination, Thomas Eitzen, Skandinaviska Enskilda Banken AB

15:30-15:45

Avslutning og oppsummering av dagen ved dirigenten

16:00

Cocktailparty
Hos Advokatfirmaet Wiersholm (se påmeldingsskjemaet)

 

Tirsdag 26. januar

09:00-09:30

Børsens rolle i velfungerende markeder
Investeringsdirektør for markedseksponering, Øyvind Schanke, Norges Bank Investment Management

09:30-10:15

Notering av utenlandske selskaper - særegenheter og hva man særlig må tenke på
Advokat, Audun Bondkall, Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokat, Andreas Jarbø, Advokatfirmaet Selmer DA

10:15-10:30

Te- og kaffepause

10:30-11:15

Rettigheter og plikter som børsnotert selskap i USA og Norge
Attorney, Camilla Rykke Merrick, Taft Stettinus & Hollister, Chicago, USA
Senior prosjektleder, Elisabeth Dyvik, Oslo Børs ASA

11:15-12:00

Transaksjonsavtaler – innhold, praktisk bruk og rettslig regulering
Advokat, Dag Erik Rasmussen, Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA
Senioradvokat, Marianne Sahl Sveen, Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA

12:00-13:00

Lunsj

13:00-13:45

Nytt fra Finanstilsynet 2015
Seksjonssjef, Geir Holen, Finanstilsynet
Advokat, Lars Knem Christie, Advokatfirmaet Selmer DA

13:45-14:00

Te- og kaffepause

14:00-14:45

Nytt fra Finanstilsynet forts.

14:45-15:00

Avslutning og oppsummering ved dirigenten

Kontakt oss

Kari Skancke Huse