Kurs og seminarer

Oslo Børs har en rekke spennende arrangementer med fokus på ulike fagområder i børs- og finansmarkedet.

22.09.2016
Børs- og IFRS-konferansen 2016

Børs- og IFRS-konferansen 2016 arrangeres i samarbeid med EY. Erfarne foredragsholdere vil gi en oppdatering på et bredt spekter av aktuelle børs- og IFRS-relaterte temaer. Konferansen dekker både faglige og praktiske problemstillinger som IFRS-rapportering medfører. Konferansen er også en utmerket arena for å bygge nettverk.

20.09.2016
Sentrale emner i børs- og verdipapirrett

Dette kurset gir en innføring i børs- og verdipapirrett og kan sees på som "en inngangsbillett" til de årlige Børsrettsdagene som Oslo Børs arrangerer i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter.

09.06.2016
Investor Relations Seminar 2016

Torsdag 9. juni inviterer vi deg som jobber med IR til årets IR-seminar.

31.05.2016
Børskurset for styremedlemmer - tirsdag 31. mai 2016

Etter initiativ fra, og i samarbeid med Norsk Institutt for Styremedlemmer, har Oslo Børs utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Hensikten er å formidle informasjon om aktuelle lover, regler og beste praksis som berører utøvelsen av styreverv i et notert selskap. 

13.04.2016
Kurs i Børsens løpende forpliktelser - obligasjoner

Oslo Børs har gleden av å invitere til halvdagskurs onsdag 13. april 2016. Tema er løpende forpliktelser for obligasjonsutstedere på Oslo Børs og Nordic ABM.

Kurset passer for ansatte hos våre låntagere og alle andre aktører som kan ha nytte av en oppfrisking i lover og regler som gjelder løpende forpliktelser i obligasjonsmarkedet.

Obligatorisk etterutdanning
Vi har innrettet oss etter Advokatforeningens og Revisorforeningens regelverk for obligatorisk etterutdanning. Dersom dette er aktuelt for deg anbefaler vi deg å søke om godkjenning av timene etter avholdt kurs.

05.04.2016
Kurs i Børsens løpende forpliktelser - aksjer

Oslo Børs har gleden av å invitere til kurs i Børsens løpende forpliktelser - aksjer, tirsdag 5. april 2016. Kurset er et tilbud til nyansatte i børsnoterte selskaper eller andre ansatte som ønsker en oppfrisking rundt gjeldende regelverk.

Kurset er også åpent for rådgivere og andre som ønsker å få en oversikt over lover og regler som gjelder for selskaper med børsnoterte aksjer.

Obligatorisk etterutdanning
Vi har innrettet oss etter Advokatforeningens og Revisorforeningens regelverk for obligatorisk etterutdanning. Dersom dette er aktuelt for deg anbefaler vi deg å søke om godkjenning av timene etter avholdt kurs.

08.03.2016
Børskurset for styremedlemmer - tirsdag 8. mars 2016

Etter initiativ fra, og i samarbeid med Norsk Institutt for Styremedlemmer, har Oslo Børs utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Hensikten er å formidle informasjon om aktuelle lover, regler og beste praksis som berører utøvelsen av styreverv i et notert selskap. 

25.01.2016
Børsrettsdagene 25.-26. januar 2016

De årlige børsrettsdagene er et møtested for alle som er interessert i nyheter innen børs- og verdipapirrett.

19.01.2016
Frokostseminar TeamEngine styreportal

Gjennom vår samarbeidspartner TeamEngine tilbyr Oslo Børs en styreportal for å effektivisere styrearbeidet og kommunikasjonen mellom styremedlemmene. I den forbindelse inviterer vi til gratis frokostseminar på Oslo Børs.

Kontakt oss

Kari Skancke Huse