Kurs og seminarer

Oslo Børs har en rekke spennende arrangementer med fokus på ulike fagområder i børs- og finansmarkedet.

13.10.2020
Sentrale emner i børs- og verdipapirrett

Dette kurset gir en innføring i børs- og verdipapirrett og kan sees på som en introduksjon til de årlige Børsrettsdagene som Oslo Børs arrangerer i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter.

Kontakt oss

Kari Skancke Huse