Produkter og tjenester

Oslo Børs tilbyr et bredt spekter av markedsdataprodukter, publikasjoner, kurs og seminarer, samt utstederprodukter.

Markedsdata

Oslo Børs tilbyr et bredt spekter av markedsdataprodukter som omfatter kursfeeder, så vel som produkter rettet mot meglerfirmaer og investorer. Markedsdata til sluttbrukere leveres via våre distributører.

Kurs og seminarer

Oslo Børs arrangerer en rekke kurs og seminarer gjennom året med fokus på ulike fagområder i børs- og finansmarkedet.

Utstederprodukter

Utstederprodukter er utviklet for børsnoterte selskaper. Børsnoterte selskaper møter forventninger og krav fra investorer, ansatte, myndigheter og andre. Sammen tilbyr Oslo Børs, VPS og OMS et bredt spekter av produkter for som gjør hverdagen enklere for selskaper notert på børs

Publikasjoner

Informasjonsbrosjyrer om verdipapirmarkedet og de ulike produktene vi tilbyr på Oslo Børs og i konsernet Oslo Børs VPS - både for investorer og utstedere.

SMS-tjenester

Oslo Børs tilbyr sanntidskurser på SMS, samt en rekke ulike varslinger for aksjer, indekser og fond.

Kontakt oss

Markedsdata