Verdier og etikk

Vår bedriftskultur springer ut fra verdiene respekt, ansvar, lagånd og fleksibilitet.

Respekt

 • Vi er lydhøre for andres meninger
 • Vi ser verdien i at vi er forskjellige og at vi utfører ulike oppgaver
 • Vi er lojale mot beslutninger når de er tatt

Ansvar

 • Jeg sier hva jeg mener
 • Jeg snakker med andre, ikke om andre
 • Jeg holder det jeg lover
 • Jeg engasjerer meg og bruker min kompetanse der den trengs

Lagånd

 • Vi arbeider alle mot felles mål og erkjenner at alle er nødvendige
 • Vi finner de beste løsninger i fellesskap
 • Vi stiller opp for hverandre

Fleksibilitet

 • Vi tilpasser arbeidstiden etter kundens, konsernets og den ansattes behov
 • Vi stiller opp og gjør de oppgaver som trengs
 • Vi lærer og ser muligheter i nye utfordringer

Oslo Børs ASA er 100% eid av Oslo Børs VPS Holding ASA. Les de etiske retningslinjene for ansatte i konsernet.

Kontakt oss

Christina Gabriel