Sårbarhetsrapportering

Oslo Børs VPS Holding ASA mener at sikkerheten i våre systemer har høyeste prioritet. Uansett hvor mye tid og krefter vi putter på sikkerhet kan det allikevel finnes sårbarheter i våre tjenester.

Hvis du finner en sårbarhet i våre systemer ønsker vi å få vite om det slik at vi kan håndtere sårbarheten så snart som mulig. Vi ønsker din hjelp til å sikre våre systemer, tjenester og kunder.

Vennligst følg disse retningslinjene:

 • Send dine funn via e-post til security@oslobors.no. Krypter e-post og dine funn med vår PGP-nøkkel for å forhindre at sensitive data kommer på avveie.
 • Ikke utnytt sårbarheten mer enn nødvendig ved å for eksempel: slette, modifisere eller laste ned unødvendig mye data. Du skal kun demonstrere sårbarheten, ikke ta full nytte av den.
 • Ikke avslør dine funn til andre enn oss før sårbarheten er rettet.

Sårbarheter unntatt fra sårbarhetsrapportering:

 • Manglende frekvensbegrensning og "captcha" på login- og reset passord-sider
 • Host Header-injeksjon
 • Tjenestenektangrep
 • Sosial manipulasjon
 • Fysiske sårbarheter
 • Mellommannangrep

Hva vi lover:

 • Vi vil besvare din rapport innen 3 arbeidsdager med en foreløpig vurdering av rapporten og en estimert dato for utbedring av sårbarheten.
 • Hvis du følger våre retningslinjer vil vi ikke gå til rettslige skritt i forhold til din rapport.
 • Vi behandler din rapport med streng konfidensialitet, dine personopplysninger blir ikke delt med noen tredjepart uten ditt samtykke.
 • Vi skal holde deg oppdatert på status vedrørende utbedring av sårbarheten.
 • Vi kan publisere ditt navn som oppdager av sårbarheten, med mindre du ikke ønsker dette (si fra).
 • Som en takk for hjelpen skriver vi et anbefalingsbrev som anerkjenner ditt bidrag for å styrke vår sikkerhet.

Vi jobber målrettet for å løse alle problemer og sårbarheter så snart som mulig. Hvis en sårbarhet er funnet ønsker vi å delta aktivt i deteksjonsfasen og utbedring av problemet.

Kontakt oss

Oslo Børs

 • Tollbugata 2
 • Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo
 • +47 22 34 17 00