Styret i Oslo Børs

 

Catharina E. Hellerud, styreleder

Catharina Hellerud er konserndirektør Analyse, Produkt og Pris i Gjensidige og styreleder i Gjensidige Pensjonsforsikring AS. Hun ble valgt inn i styret i Oslo Børs i 2016 og ble valgt til styreleder i 2017. Hun har tidligere vært finansdirektør i Gjensidige og har også hatt ansvaret for strategi, oppkjøp og transaksjoner i samme konsern. Hellerud begynte i Gjensidige i 2007 som IR-direktør. Hun har tidligere blant annet vært ansatt ved Oslo Børs og arbeidet som revisor i Ernst & Young. Hellerud er statsautorisert revisor fra NHH og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Øyvind G. Schanke, medlem

Øyvind G. Schanke har vært medlem av styret i Oslo Børs VPS Holding siden mai 2017. Schanke er investor og har en MBA i Finans fra NHH. Schanke var tidligere administrerende direktør i SKAGEN Fondene, før dette var han i Norges Bank Investment Management (NBIM) i over 15 år, der han de siste årene var Investeringsdirektør for Markedseksponering, stasjonert i London. Før dette hadde han det globale ansvaret for aksjehandel i fondet. Schanke satt i styret i Oslo Børs i perioden 2013-2015. Han er også styremedlem i Verdipapirfondenes Forening (VFF).

Dag Erik Rasmussen, medlem

Dag Erik Rasmussen er partner i Wikborg Rein & Co. Advokatfirma DA og leder advokatfirmaets kapitalmarkedspraksis. Han ble valgt inn i styret i 2015. Rasmussen var tidligere partner i Advokatfirmaet Selmer DA, leder av juridisk avdeling ved Oslo Børs og har også arbeidet som advokat for Lillehammer Olympiske Organisasjonskomite AS. Han har hatt styreverv i børsnoterte selskap (Wavefield Inseis ASA, Norse Energy Corp. ASA, Rem Offshore ASA og Domstein ASA), selskap i Sector Asset Management-gruppen og i Norske Finansanalytikeres Forening (NFF). Han representerer NFF i Norsk utvalg for eierskap og selskapsledelse (NUES), og er foreleser i børs- og verdipapir- og selskapsrett samt i Corporate Governance. Rasmussen er cand. jur. fra Universitetet i Oslo.

 

Silvija Seres, medlem

Silvija Seres ble valgt inn i styret i Oslo Børs i 2017. Silvija er forsker og matematiker med stort interesse for grunderskap og nytenking i forretningslivet og samfunnet. Hun har tidligere vært leder i Microsoft og i Fast Search & Transfer, og jobber nå som aktiv investor i flere teknologiselskaper. Hun er styremedlem i blant annet Nordea og NRK, og er også President i Polyteknisk Forening. Utdanning: MSC Computer Science (Oslo), MBA (INSEAD), og PhD Mathematical Sciences (Oxford University).

Ottar Ertzeid, medlem

Ottar Ertzeid er konserndirektør DNB Markets, og ble valgt inn i styret i Oslo Børs i oktober 2016. Han har tidligere vært leder og nestleder for DNB Markets og hatt ulike stillinger innenfor valuta- og kapitalmarkedsområdet i DNB. Han har også vært økonomi- og finansdirektør i DNB Boligkreditt og finanssjef i Realkreditt. Ertzeid er utdannet siviløkonom ved BI.

 

Thomas B. Skjønhaug, ansatterepresentant

Thomas B. Skjønhaug ble valgt som ansattrepresentant til styret i Oslo Børs i 2014. Han ble ansatt på Oslo Børs i 2011 og har siden det jobbet som leder for Driftsenteret på IT-seksjonen. Før Oslo Børs jobbet Thomas 12 år i tilsvarende stilling i StockPoint Nordic, hvor han hadde ansvar for IT infrastruktur. StockPoint Nordic leverte aksjeportalene til mange av Norges ledende banker og meglerhus.

 

Ingvild Resaland, ansatterepresentant

Ingvild Resaland ble valgt til ansatterepresentant til børsstyret i 2016. Hun er markedssjef i annenhåndsmarkedet på Oslo Børs og har kundeansvar for medlemmer og investorer. Ingvild har bred erfaring fra børsens forretningsområder etter 14 år med roller innenfor både markedsdata, notering og handel. Hun har økonomiutdannelse fra Handelshøyskolen BI.  

Kontakt oss

Oslo Børs

  • Tollbugata 2
  • Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo
  • +47 22 34 17 00