Styret i Oslo Børs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas B. Skjønhaug, ansatterepresentant

Thomas B. Skjønhaug ble valgt som ansattrepresentant til styret i Oslo Børs i 2014. Han ble ansatt på Oslo Børs i 2011 og har siden det jobbet som leder for Driftsenteret på IT-seksjonen. Før Oslo Børs jobbet Thomas 12 år i tilsvarende stilling i StockPoint Nordic, hvor han hadde ansvar for IT infrastruktur. StockPoint Nordic leverte aksjeportalene til mange av Norges ledende banker og meglerhus.

 

Ingvild Resaland, ansatterepresentant

Ingvild Resaland ble valgt til ansatterepresentant til børsstyret i 2016. Hun er markedssjef i annenhåndsmarkedet på Oslo Børs og har kundeansvar for medlemmer og investorer. Ingvild har bred erfaring fra børsens forretningsområder etter 14 år med roller innenfor både markedsdata, notering og handel. Hun har økonomiutdannelse fra Handelshøyskolen BI.  

Kontakt oss

Oslo Børs

  • Tollbugata 2
  • Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo
  • +47 22 34 17 00