Ledergruppen ved Oslo Børs

Håvard S. Abrahamsen, børsdirektør

Håvard S. Abrahamsen tiltrådte som børsdirektør 26. april 2019. Han kom fra stillingen som partner i PwC, hvor han var partner siden 2002. I perioden 2010-2018 var han adm. direktør for PwC Norge. De siste fem årene var han del av PwCs globale styre. Før hans tid i PwC var han åtte år på Oslo Børs, senest som Direktør Aksjer. Håvard er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har høyere revisorstudium fra NHH. Han var nestleder i to år og leder av styret i Revisorforeningen i to år i perioden 2008-2012. Håvard er styremedlem i Verdipapirsentralen og i Fish Pool.

Thomas Borchgrevink, direktør markedsovervåking og -administrasjon

Thomas Borchgrevink har ansvaret for avdelingen markedsovervåking og -administrasjon. Han har jobbet på børsen siden 1998 og har gjennom årene hatt ulike ansvarsområder innen børsens kontroll og tilsynsfunksjon. Thomas Borchgrevink gikk inn i ledergruppen i 2011. Tidligere har han jobbet som konsulent for Storebrand. Borchgrevink er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø.

Øivind Amundsen, direktør førstehåndsmarkedet og juridiske tjenester

Øivind Amundsen har ansvaret for seksjonen Førstehåndsmarkedet og juridiske tjenester. Han tiltrådte stillingen i 2010. Han har tidligere vært partner i Advokatfirmaet Selmer med arbeidsområde børs- og verdipapirtransaksjoner og konserndirektør konserntjenester i KLP. Før dette arbeidet han blant annet en årrekke som advokat i juridisk avdeling ved Oslo Børs. Amundsen er cand.jur fra Universitetet i Bergen, autorisert finansanalytiker fra Handelshøyskolen samt høyere offiser fra Sjøkrigsskolen.

Kjetil Nysæther, IT-direktør

Nysæther tiltrådte stillingen som IT-direktør i 2010. Han ble ansatt som systemutvikler på Oslo Børs Informasjon i 1998 og har siden jobbet som prosjektleder og avdelingsleder på IT-avdelingen. Tidligere har han jobbet for KLP Forsikring. Nysæther er sivilingeniør innen teknisk kybernetikk fra NTH.

Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør / direktør stab

Eikrem kom til Oslo Børs i 2001. Han kom fra stillingen som informasjonsdirektør i Netcom ASA, og har tidligere blant annet vært journalist i Finansavisen og Reuters og informasjonssjef i Aker RGI. Eikrem har ansvar for kommunikasjon og øvrige stabsfunksjoner i Oslo Børs. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Øyvind Skar, direktør markedsdata

Øyvind Skar har ansvaret for avdelingen Markedsdata. Han har vært ansatt ved Oslo Børs siden 2000 i ulike stillinger innenfor forretningsområdet, og har siden 2008 vært leder for avdelingen. Han gikk inn i ledergruppen i 2013. Skar er utdannet bachelor i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole.

Tom Kristoffersen, direktør annenhåndsmarkedet

Kristoffersen har ansvaret for annenhåndsmarkedet ved Oslo Børs. Han har arbeidet ved Oslo Børs siden 1. november 2013. Han kom fra stillingen som spesialetterforsker hos Økokrim. Før det jobbet han over 18 år i Carnegie, hovedsakelig som COO. Han har dessuten 15 års erfaring fra Kreditkassen (Nordea), hovedsakelig knyttet til verdipapirmarkedet. I tillegg har han gjennom mange år hatt en rekke verv relatert til verdipapirmarkedet. Kristoffersen er statsautorisert fonds- og aksjemegler, i tillegg til at han har bankøkonomisk utdannelse.

Kontakt oss

Oslo Børs

  • Tollbugata 2
  • Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo
  • +47 22 34 17 00