Webstep godkjent for notering

Styret ved Oslo Børs har i dag vedtatt å ta aksjene i Webstep ASA opp til notering på Oslo Børs.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene til Oslo Børs.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 14. november 2017.

Om Webstep:
Webstep ASA er et konsulentselskap med IT-ekspertise til de mest krevende digitaliserings- og IT-oppgavene i privat og offentlig sektor. Selskapet har 350 seniorkonsulenter av nærmere 400 ansatte, fordelt på Norge og Sverige. Webstep har levert lønnsom vekst siden etableringen i 2000 og omsatte i 2016 for NOK 563 millioner. Selskapet leverer tjenester til mer enn 200 kunder årlig og er prisbelønnet for sitt gode arbeidsmiljø.

Kontakt oss

Per Eikrem

  • Kommunikasjonsdirektør
  • pe@oslobors.no
  • +47 22 34 17 40
  • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase