Vaccibody handles på Børsen

Bioteknologiselskapet Vaccibody ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market.

Vaccibody er et biofarmasøytisk selskap i klinisk fase dedikert til forskning og utvikling av nye immunterapier.

– Med basis i nyhetsstrømmen har Vaccibody gjennom de siste 12 månedene oppnådd betydelig interesse fra både norske og internasjonale investorer. Antall aksjonærer er nesten tredoblet det siste året og er nå flere enn 800. Noteringen og den fullt ut elektroniske handelen på Merkur Market er et naturlig neste steg for Vaccibody og vil ytterligere bidra til transparens i handelen og likviditet i selskapets aksje, sier styreleder Anders Tuv. 

Om Vaccibody
Vaccibody er et biofarmasøytisk selskap i klinisk fase dedikert til forskning og utvikling av nye immunterapier. Selskapet bruker sin teknologiplattform for å utvikle førsteklasses terapi mot kreft og infeksjonssykdommer med et høyt udekket medisinsk behov.

Vaccibody utvikler banebrytende, målrettede DNA-vaksiner for klinisk bruk, basert på en dyp forståelse av immunologiske prinsipper. Vaccibodys vaksiner retter seg spesifikt mot antigenpresenterende celler (APC), som er essensielle for å indusere raske, sterke og spesifikke immunresponser og gi effektiv klinisk respons. Ved intelligent design kan Vaccibodys vaksiner skreddersys for å indusere ønsket immunresponsprofil som korrelerer med beskyttelse for hver spesifikke sykdom mot et gitt antigen. Derfor har Vaccibodys vaksineplattform potensial til å adressere mange sykdomsområder med høyt udekket medisinsk behov som kreft og smittsomme sykdommer. I tillegg har Vaccibody samarbeid med Roche og Nektar Therapeutics og vil aktivt søke ytterligere samarbeid og strategiske partnerskap for å maksimere verdien av sin teknologiplattform. Vaccibody.com

Foto: Thomas Brun / NTB

Kontakt oss

Geir Harald Aase