Uendrede åpningstider

Vi har besluttet å beholde åpningstidene på Oslo Børs. Det vil heller ikke bli noen endringer på åpningsdager.

Aksjemarkedet vil være åpent for handel mellom 9:00-16:20, med påfølgende sluttauksjon og avslutningsfase. Rentemarkedet vil være åpent fra klokken 9-16.

Vi tar sikte på å komme tilbake med mer informasjon om tekniske og funksjonelle endringer før utgangen av året.

Kontakt oss

Geir Harald Aase