Travleste julimåned noensinne

Det er aldri blitt handlet så mye aksjer i løpet av en julimåned som i år.

Juli er tradisjonelt den måneden med lavest aksjeomsetning på Oslo Børs, men årets juli har vært mye travlere enn normalt. I gjennomsnitt ble det hver dag i juli gjennomført 111.500 aksjehandler til en verdi av 4,4 milliarder kroner.

Antall aksjehandler er den høyeste noensinne i løpet av en julimåned, og 15 prosent høyere enn samme måned i fjor. Omsetningen målt i kroner er den høyeste siden juli 2010, før konkurransen fra andre markedsplasser trakk omsetningsvolumene ned på Oslo Børs.

aksjeomsetningen i julimåned

Aksjehandelen hittil i år er også markant høyere enn tidligere år. Så langt i år er antall handler opp 29 prosent fra fjor. Målt i kroner har aksjeomsetningen vokst 24 prosent sammenlignet med i fjor.

Aksjeomsetningen trekkes opp av økt aksjeappetitt og det at mer av aksjehandelen skjer på Oslo Børs. Lave markedsrenter og god avkastning på aksjesparing gjør at stadig flere får opp øynene for aksjer. Samtidig har Børsen tatt tilbake markedsandeler fra konkurrerende markedsplasser. Hittil i år er 65 prosent av aksjene notert på Oslo Børs blitt omsatt på Oslo Børs, mens konkurrerende markedsplasser har tatt resten, viser statistikk fra Cboe. Tilsvarende markedsandel var i fjor 61 prosent.

aksjeomsetningen hele året

Kontakt oss

Per Eikrem

  • Kommunikasjonsdirektør
  • pe@oslobors.no
  • +47 22 34 17 40
  • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase