Tidenes grønneste dag – og år

Aldri før er det blitt notert så mange nye grønne lån på samme dag som i dag. 2019 er et rekordår for grønn finans på Børsen.

I dag noteres seks nye obligasjonslån på vår grønne liste. Hittil i år er det notert 17 nye lån, som er ny årsrekord. Gjennom notering av disse 17 lånene er det til sammen blitt hentet ni milliarder kroner til miljøvennlige prosjekter.

Solid vekst
I januar 2015 ble Oslo Børs den første børsen i verden med en egen liste for grønne obligasjoner. Siden lanseringen har nye låntakere strømmet til listen og hentet inn stadig større summer gjennom notering av nye grønne lån. Det er nå notert 38 grønne obligasjoner med en utestående verdi på 36,5 milliarder kroner. Antall låntakere har også vokst jevnt og trutt, til 22 låntakere i dag – se figur under.

Børsnotering gir innsyn og gjennomlysning
Midlene som hentes gjennom et grønt obligasjonslån skal utelukkende benyttes til å finansiere miljøvennlige prosjekter. Det er et krav at den uavhengige vurderingen av prosjektet offentliggjøres slik at investorene skal ha innsyn i prosjektets miljømessige sider. Ved børsnotering får investorer også innsyn i utviklingen av prosjektet underveis.

grønne lån per 19.12.2019

Kontakt oss

Geir Harald Aase