TECO 2030 sjøsettes på Merkur Market

Hydrogenselskapet TECO 2030 ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market.

TECO 2030 ASA er et ingeniør- og utstyrsleverandørselskap med fokus på grønnere og renere skipsfart. Selskapet hentet nylig 80 millioner kroner i en aksjeemisjon.  

– Investorer ser nå de det store verdipotensialet innen cleantech, og jeg er veldig fornøyd med interessen fra kvalitetsinvestorer, sier Tore Enger, administrerende direktør i Teco 2030, i en melding
– Børsnoteringen gir oss en plattform som vi kan bruke til å arbeide enda mer effektivt for å takle en av de største miljøutfordringene i vår tid: Hvordan redusere maritime utslipp til tross for økende fraktvolumer, fortsetter Enger. 

Emisjonskursen var 40 kroner, som gir selskapet en markedsverdi på 480 millioner kroner i forkant av børsnoteringen. 

Om TECO 2030 
TECO 2030 er et innovativt utviklingsselskap som har som mål å øke bruken av fornybar energi betydelig, spesielt i form av hydrogenbrenselceller, og redusere skipsfartens miljøavtrykk. TECO 2030 – vi driver den maritime næringens overgang til fornybar energi. teco2030.no/about/ 

Med TECO 2030 er det notert 28 nye selskaper på Børsens markedsplasser så langt i år. 

Årets nykommere 

Markedsverdi første dag (mill. kr) 

Vaccibody AS 

17.301 

Aker BioMarine AS 

9.170 

Pexip Holding ASA 

8.662 

BW Energy Limited 

5.658 

BEWi ASA 

3.309 

Aker Carbon Capture AS 

2.859 

Mercell Holding AS 

2.390 

Agilyx AS 

2.317 

Quantafuel ASA 

2.289 

OHT ASA 

2.266 

Aker Offshore Wind Holding AS 

2.087 

Andfjord Salmon AS 

1.992 

Ice Fish Farm AS 

1.976 

CSAM Health Group AS 

1.735 

Northern Ocean Ltd. 

1.665 

Salmon Evolution Holding AS 

1.648 

Mintra Holding AS 

1.428 

Sikri Holding AS 

1.327 

EXACT Therapeutics AS 

954 

Play Magnus AS 

933 

Zaptec AS 

805 

BRAbank ASA 

711 

Cloudberry Clean Energy AS 

575 

Instabank ASA 

499 

TECO 2030 ASA 

480* 

ELOP AS 

369 

ayfie Group AS 

276 

Romsdal Sparebank 

216 

Totalsum 

75.898 

* Basert på emisjonskursen på 40 kroner. 

Foto: Thomas Brun / NTB

Kontakt oss

Geir Harald Aase