Syv nye aksjer inn i Hovedindeksen

Fra 1. desember kommer syv nye aksjer inn i Hovedindeksen mens ingen aksjer går ut av indeksen. 

Oslo Børs har revidert utvalget i Hovedindeksen (OSEBX). Revisjonen innebærer at antall aksjer i indeksen vil være 67 aksjer.

Følgende selskaper inkluderes i indeksen:

Se hele indeksutvalget med vekting her: http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=438410

Hovedindeksen skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle aksjene som er noterte på Oslo Børs. At indeksen skal være investerbar betyr blant annet at aksjene som inkluderes i indeksen til enhver tid skal være relativt enkle å kjøpe og selge i markedet.

Hovedindeksen ble introdusert på Oslo Børs i 2001, og erstattet da totalindeksen. I Hovedindeksens levetid har antall aksjer som har vært inkludert i indeksen variert mellom 52 og 81.

Neste revisjon av hovedindeksens utvalg gjøres i mai 2018, med effekt fra 1. juni 2018.

Kontakt oss

Per Eikrem

  • Kommunikasjonsdirektør
  • pe@oslobors.no
  • +47 22 34 17 40
  • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase