Største kursfall i løpet av en måned siden 2011

Vi må tilbake til august 2011 for å finne en måned med større kursfall enn i februar 2020. Oljeaksjenes andel av den samlede markedsverdien på Oslo Børs har falt til rekordlavt nivå.

Oljerelaterte aksjer bidro mest til at Hovedindeksen falt 9,1 prosent i februar. Equinor (-14,1 %), Subsea 7 (-16,8 %), Borr Drilling (-60,0 %) og andre oljerelaterte aksjer trakk Energiindeksen ned 15 prosent. Samtidig falt oljeprisen (brent spot) 11,5 prosent – se figur under.

Energi er fremdeles den største sektoren på Oslo Børs, men de siste årene har Børsen blitt stadig mindre oljetung. Lenge utgjorde energiaksjenes andel av den samlede markedsverdien mer enn 50 prosent. I februar falt imidlertid andelen til 28,9 prosent, som er den laveste andelen siden 2016 – se figur under.

Tomra (+9 %), Kongsberg Gruppen (9,9 %), Yara (+1,7 %) og Fjordkraft (+15,5 %) var de aksjene som bremset kursfallet mest i februar. «Grønne» aksjer trakk også oppover, som NEL (+5,2 %) og Scatec Solar (+2,5 %) – se tabell under.

Februar har vært den travleste måneden noensinne. Aksjeomsetningen målt i antall handler satte stadig nye rekorder, med 28. februar som tidenes travleste dag (322.000 handler) og i gjennomsnitt ble det gjennomført 166.000 handler hver dag i februar. Snittomsetningen målt i kroner på 6,6 milliarder er den høyeste siden 2011.

Måneder med størst kursfall siden 1982:

feb - største kursfallet siden august 2011

 

Oljen og Børsen

 

energiaksjer andel av samlet markedsverdi

 

Aksjeomsetningen per måned

 

Feb - aksjene som trakk mest i Hovedindeksen

Kontakt oss

Geir Harald Aase