Største børsbabyer siden 2001

Markedsverdien til årets nykommere på Børsen er rekordhøy, kun slått av 2001, da Statoil gikk på børs. Høy noteringsaktivitet har ført til høyt emisjonsvolum.

Markedsverdien på årets børsnykommere er 127,5 milliarder kroner, målt første noteringsdag. Dermed er år 2000, da Telenor debuterte på Børsen, passert. År 2006, da Rec ble priset til 57,8 milliarder kroner første børsdag, var også et toppår – se figur under.

15 nye selskaper har debutert på Børsen i år. Det er forholdsvis mange i et historisk perspektiv, men litt færre enn de siste årene, som figuren under viser.

Adevinta, TietoEVRY, Hafnia og Kahoot! er årets største nykommere – se tabell under.

Høyt emisjonsvolum
Børsnoterte selskaper har så langt i år hentet 50 milliarder kroner gjennom aksjeemisjoner. 16 milliarder kroner av dette er reist i forbindelse med børsnoteringer. Det betyr at hver tredje friske krone som børsnoterte selskaper har fått innsprøytet har gått til børsnykommere.

Emisjonsvolumet har vært på et historisk høyt nivå de siste årene. Ser vi bort fra toppåret 2017, må vi tilbake til 2010 for å finne et år der det er blitt hentet mer gjennom aksjeemisjoner enn i år – se figur under.

Markedsverdi og antall nykommere

 

Selskap

Markedsverdi første dag
 (mill. kr)

Markedsverdi
 (per 17.12.19, mill. kr)

Adevinta ASA

60.887

67.810

TietoEVRY

32.685

32.780

Hafnia Limited

8.960

9.904

Kahoot! AS

5.350

7.373

Ice Group ASA

4.027

3.953

SATS ASA

3.691

3.536

Norske Skog ASA

3.135

3.465

Klaveness Combination Carriers ASA

2.274

2.180

OKEA ASA

2.067

1.733

2020 Bulkers Ltd.

1.840

1.902

NORBIT ASA

1.181

1.098

Ultimovacs ASA

864

1.123

Zwipe AS

295

165

Nidaros Sparebank

118

123

Observe Medical ASA

90

157

Sum

127.463

137.304

 

aksjeemisjoner

Kontakt oss

Geir Harald Aase