Songa Offshore SE strykes fra notering på Oslo Børs

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Songa Offshore SE fra notering på Oslo Børs. Siste noteringsdag vil være 28. mars 2018.

Oslo Børs har mottatt søknad fra Songa Offshore SE om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.

I henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (4) jf. Lov om regulerte markeder (børsloven) § 25 (1) har børsen i dag fattet følgende vedtak: «Aksjene i Songa Offshore SE strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 3. april 2018. Siste noteringsdag vil være 28. mars 2018.»

Kontakt oss

Per Eikrem

  • Kommunikasjonsdirektør
  • pe@oslobors.no
  • +47 22 34 17 40
  • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase