Sommerrush på noteringsbalkongen

Det er en rekke selskaper som planlegger børsnotering før sommerferien. Slik pleier det å være.

I dag noteres Klaveness Combination Carriers og mandag debuterte Ice Group på Børsen. Enda flere har annonsert børsplaner, blant andre Ultimovacs som denne uken åpnet for aksjetegning i forbindelse med børsnotering i juni.

Juni er tradisjonelt den travleste måneden på noteringsbalkongen. De siste 30 årene har til sammen 663 nye selskaper søkt lykken på Børsen. 104 av børsnykommerne har debutert i juni. Mai er den nest mest populære måneden å svinge børsbjellen, med 80 børsnoteringer siden 1989.

Vi ser klare sesongvariasjoner i noteringsaktiviteten. Andre kvartal og fjerde kvartal er de klart travleste kvartalene. Mange selskaper prøver å rekke børsnoteringene før sommerferien, eller før jul. Noen ganger kan det bli litt trangt med tid. Starten av juli har derfor ofte også vært travel, som grafen under viser.

Hittil i år har fire nye selskaper debutert på Børsen, i tillegg til Okeanis Eco Tankers som har tatt steget fra Merkur Market fra Oslo Axess.

Dermed kan det bli travelt på børsbalkongen fremover. Klaveness Combination Carriers, som noteres i dag, venter med bjelleseremonien til tirsdag 28. mai. Ultimovacs tar sikte på å ringe i børsbjellen 3. juni.

 

Mai og juni er de travleste noteringsmåndene

Kontakt oss

Geir Harald Aase