Sommerrekord i førstehåndsmarkedet

– Norske meglerhus har aldri før reist så mye kapital til børsdebutanter i løpet av feriemåneden juli. De har heller aldri hjulpet så mange nye selskaper på børs, sier børsdirektør Øivind Amundsen. 

Vanligvis pleier juli å være en stille måned, men i år er førstehåndsmarkedet rekordhett. Allerede nå kan vi fastslå at vi har oversteget historiske temperaturrekorder for juli:
I dag passeres den 26 år gamle rekorden for antall børsdebutanter i løpet av en julimåned. Den friske egenkapitalen som er reist i forbindelse med børsnoteringene er også rekordhøy. 

  • Seks nye selskaper i juli. Når ELOP ringer i børsbjellen i dag som månedens sjette nykommer, slettes endelig den 26 år gamle rekorden på fem nye selskaper fra juli 1994. Vi må tilbake til 2006 for å finne en julimåned med fire børsnykommere – se tabell under.
  • 3,5 milliarder kroner hentet i emisjoner i forkant av børsnoteringer. Beløpet de seks nykommerne i juli har hentet er uten historisk sidestykke. 
  • Markedsverdien de nye selskapene i juli er også rekordhøy. Den samlede markedsverdien første noteringsdag på 14,5 milliarder kroner er den høyeste i løpet av en julimåned noensinne.  

Koronakrisen stoppet ikke førstehåndsmarkedet 
– Det har vært sjelden høy aktivitet i førstehåndsmarkedet siden april. Vi ble litt overrasket over hvor raskt førstehåndsmarkedet kom tilbake etter at pandemialarmen gikk i mars, fortsetter Amundsen. 

Siden mars har børsnoterte selskaper hentet 18,6 milliarder kroner gjennom aksjeemisjoner. De siste månedene har emisjonsvolumene vært sjelden høye. Mai var den beste maimåneden siden 2011, og emisjonsvolumet i juli er også det høyeste på ni år.  

Høy verdsettelse på børs 
– Det høye trykket i forkant av sommerferien, er en av forklaringene på den rekordhøye aktiviteten vi nå ser i juli. I tillegg tyder mye på at eierne som tar selskapene sine på børs oppnår en god verdsettelse. Tidligere år har det vært en tendens til at oppkjøpsfond snapper opp børskandidater. Fra eierhold meldes det nå at børs er det beste alternativet, sier Amundsen. 

En rekke sektorer på Oslo Børs har hatt en sterk kursutvikling. Både indeksen som måler kursutviklingen for helsevernaksjer og IT-indeksen er på historisk høye nivåer, og har gått i motsatt retning enn resten av markedet. Mens Hovedindeksen er ned 10,2 prosent siden nyttår, har helsevernindeksen steget 15,7 prosent og IT-indeksen med 17,7 prosent.  

Samtlige av de seks nye selskapene i juli er i disse to sektorene: fire IT-selskaper og to bioteknologiselskaper.  

2020 har snart tatt igjen fjoråret 
Så langt i år har 14 nye selskaper debutert på Børsen. I hele fjor ble det notert 15 nye selskaper, og i løpet av høsten kan vi nå rekordnivåene fra tidligere år.  
– Vi har flere børskandidater bankende på børsdøren med noteringsplaner etter sommeren. Nå står egenkapitalvinduet på vidt gap. De siste månedene har klimaet i førsthåndsmarkedet vært gunstig, men historien har lært oss at dette kan endre seg fort, og at selskaper kan sette børsplaner på pause, sier Amundsen.  

 

Travleste julimåneder:

År

Antall

Markedsverdi første noteringsdag (mrd. kr)

Beløp hentet gjennom IPO-emisjoner (mrd. kr)

2020

6

14,5

3,5

1994

5

2,4

0,0

2006

4

5,1

0,2

2001

4

5,0

0,0

1997

4

4,7

0,0

1999

4

2,7

0,0

1998

4

1,7

0,0

2018

3

11,8

0,0

2011

3

6,6

0,6

2008

3

6,4

0,2

2005

3

2,5

0,0

2014

3

2,2

0,4

1996

2

4,9

0,0

 

Så langt i år har 14 nye selskaper debutert på Børsen. I hele fjor ble det notert 15 nye selskaper:

Nykommere

 

Årets børsnykommere

Noteringsdag

Markedsverdi første noteringsdag (mill. kr)

Aker BioMarine

2020-07-06

9.170

Pexip Holding

2020-05-14

8.662

BW Energy Limited

2020-02-19

5.658

Mercell Holding

2020-07-09

2.390

Quantafuel

2020-02-20

2.289

Andfjord Salmon

2020-06-23

1.992

Ice Fish Farm

2020-06-05

1.976

Northern Ocean Ltd.

2020-02-27

1.665

Sikri Holding

2020-07-15

1.327

EXACT Therapeutics

2020-07-14

954

Cloudberry Clean Energy

2020-04-02

575

ELOP*

2020-07-17

422

ayfie Group

2020-07-07

276

Romsdal Sparebank

2020-04-24

216

Totalsum

 

37.573

* Med utgangspunktet i emisjonskursen i forkant av børsnoteringen

 

Både indeksen som måler kursutviklingen for helsevernaksjer og IT-indeksen er på historisk høye nivåer, og har gått i motsatt retning enn resten av markedet:

Sektorindeksene hittil i år

 

Kontakt oss

Geir Harald Aase