Sino Agro Food strykes fra notering på Merkur Market

Oslo Børs har besluttet å stryke Sino Agro Food Inc. fra notering på Merkur Market.

Oslo Børs har truffet følgende vedtak: «Oslo Børs anser at Sino Agro Food Inc., utsteder av aksjer med ISIN US8293552050, ikke er egnet for notering på Merkur Market, og har besluttet å stryke aksjene fra notering, jf. Løpende forpliktelser punkt 12.1, jf. verdipapirhandelloven § 9-30 (1). Siste noteringsdag vil være 10. september 2019.»

Vedtak om strykning fra notering på Merkur Market kan ikke påklages. 

Kort om saken:
Oslo Børs mener at Sino Agro Food Inc. ikke er egnet for notering på Merkur Market grunnet gjentatte og grove overtredelser av regelverket for Merkur Market. Selskapet ble den 2. november 2018 ilagt overtredelsesgebyr for blant annet brudd på informasjonsplikten. Selskapet brøt informasjonsplikten igjen i forbindelse med beslutningen om utdeling av utbytte i form av aksjer i Tri-way Industries i oktober 2018. Selskapets senere kansellering av dette utbyttet underbygger at Sino Agro Food ikke er egnet for notering på Merkur Market.

Kontakt oss

Geir Harald Aase