Seks nye selskaper i Hovedindeksen, tre går ut

Austevoll Seafood, BerGenBio, BW Offshore Limited, Fjord1, NEL og PCI Biotec Holding inkluderes i Hovedindeksen fra 1. juni.

Oslo Børs har revidert utvalget i Hovedindeksen (OSEBX). Revisjonen innebærer at antall aksjer i indeksen vil være 70 aksjer.

Fra 1. juni 2018 kommer seks nye aksjer inn i indeksen, mens tre aksjer går ut av indeksen.

Følgende selskaper inkluderes i indeksen:

 • BW OFFSHORE LIMITED
 • NEL
 • FJORD1
 • AUSTEVOLL SEAFOOD
 • PCI BIOTECH HOLDING
 • BERGENBIO

Følgende selskaper går ut av indeksen:

 • NORWEGIAN PROPERTY
 • TREASURE
 • SEADRILL

Se hele indeksutvalget med vekting her: https://newsweb.oslobors.no/message/450938

Hovedindeksen skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle aksjene som er noterte på Oslo Børs. At indeksen skal være investerbar betyr blant annet at aksjene som inkluderes i indeksen til enhver tid skal være relativt enkle å kjøpe og selge i markedet.

Hovedindeksen ble introdusert på Oslo Børs i 2001, og erstattet da totalindeksen. I Hovedindeksens levetid har antall aksjer som har vært inkludert i indeksen variert mellom 52 og 81. Neste revisjon av hovedindeksens utvalg gjøres i november 2018, med effekt fra 1. desember 2018.

Kontakt oss

Per Eikrem

 • Kommunikasjonsdirektør
 • pe@oslobors.no
 • +47 22 34 17 40
 • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase