Scatec Solar og Entra inn i OBX-indeksen

Fra 22. juni 2020 tas Scatec Solar og Entra inn i OBX-indeksen, mens Golden Ocean Group og Norwegian Air Shuttle tas ut. 

Oslo Børs har gjennomført den halvårlige revisjonen av utvalget i OBX-indeksen. Indeksen består normalt av de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs, og er en handlebar, fri flyt-justert indeks med børsnoterte futures og opsjoner tilgjengelig. Indeksen er utbyttejustert og revideres halvårlig på basis av omsetning siste seks måneder. Endringer implementeres første handelsdag etter tredje fredag i juni og desember. 

Følgende selskaper vil være inkludert i indeksutvalget fra og med mandag 22. juni 2020: 

 • Aker 
 • Aker BP 
 • Bakkafrost 
 • BW LPG 
 • BW Offshore Limited 
 • DNB 
 • DNO 
 • Entra 
 • Equinor 
 • Frontline 
 • Gjensidige Forsikring 
 • Lerøy Seafood Group 
 • Mowi     
 • NEL 
 • Norsk Hydro 
 • Orkla 
 • SalMar 
 • Scatec Solar 
 • Schibsted ser. A 
 • Storebrand 
 • Subsea 7 
 • Telenor 
 • TGS-NOPEC Geophysical Company 
 • Tomra Systems 
 • Yara International 

Se hele indeksutvalget med vekting her: https://newsweb.oslobors.no/message/507786

Kontakt oss

Geir Harald Aase